Dịch thuật: Hồi thủ trường đê dương liễu sắc (349) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

HỒI THỦ TRƯỜNG ĐÊ DƯƠNG LIỄU SẮC (349)

回首長堤楊柳色

Quay đầu lại nhìn thấy sắc xanh của hàng cây dương liễu trên đê dài 

          Cũng như câu 348 ở trên, câu 349 này và cả câu 350 “Hối giao phu tế mịch phong hầu” 悔教夫婿觅封侯 (Hối hận đã xui chồng tòng quân ra biên tái lập công để được phong hầu), Đặng Trần Côn đã mượn từ bài Khuê Oán 闺怨của Vương Xương Linh thời Đường.

Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu

Xuân nhật ngưng trang thướng thuý lâu

Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc

Hối giao phu tế mịch phong hầu

闺中少妇不知愁

春日凝妆上翠楼

忽见陌头杨柳色

悔教夫婿觅封侯

(Thiếu phụ chốn phòng khuê trước giờ chưa biết qua nỗi sầu khổ

Mùa xuân đến, trang điểm thật đẹp bước lên lầu

Chợt thấy sắc xanh của hàng dương liễu bên đường

Hối hận đã xui chồng tòng quân ra biên tái lập công để được phong hầu)

https://baike.baidu.com/item/%E9%97%BA%E6%80%A8/5802506

Câu 349 và 350 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Lúc ngoảnh lại trông màu dương liễu

Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong

(297 – 298)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Lúc NGẢNH lại NGẮM màu dương liễu

Thà khuyên chàng đựng chịu tước phong 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 27/12/2021

Previous Post Next Post