Dịch thuật: Dương Huyền Cảm dùng mưu đánh địch

 

DƯƠNG HUYỀN CẢM DÙNG MƯU ĐÁNH ĐỊCH 

          Dương Huyền Cảm 杨玄感là con của Tư đồ Dương Tố 杨素triều Tuỳ. Ông tướng mạo hùng vĩ, râu đẹp, là một mĩ nam. Lúc nhỏ Dương Huyền Cảm không ra gì, người khác đều nói ông ngốc nghếch. Nhưng khi lớn lên, ông thích đọc sách, thích cưỡi ngựa bắn tên. Nhân vì quân công của phụ thân, ông từng làm đến chức quan nhị phẩm. Về sau vì thù nhà, ông phát động binh biến.

          Năm 613 (năm Đại Nghiệp 大业thứ 9 đời Tuỳ Bỉnh Đế 隋炳帝), Lễ bộ Thượng thư Dương Huyền Cảm cử binh tạo phản, công đánh Đông Đô 东都 (nay là Lạc Dương 洛阳Nam 河南). Tin tức truyền ra, làm chấn động trong triều ngoài nội, Tuỳ Dượng Đế 隋炀帝liền lệnh Hình bộ Thượng thư Vệ Huyền 卫玄 đem binh trấn áp.

          Vệ Huyền dẫn 20.000 bộ binh, kị binh ngày đêm kiêm trình, đến thẳng Lạc Dương, cấp cứu Đông Đô.

          Đội quân của Dương Huyền Cảm và đội quân của Vệ Huyền gặp nhau tại phụ cận Lạc Dương 洛阳. Quân đội Vệ Huyền người đông thế mạnh, rõ ràng chiếm thế thượng phong.

          Dương Huyền Cảm phán đoán hình thế trận chiến, hoả tốc triệu tập bộ hạ, nói rằng:

          - Đội quân mà bạo quân Tuỳ Dượng Đế phái đến rất hùng mạnh, chúng ta chỉ có thể dùng trí để đối phó. Đợi một lát, các tướng giả trang hỗn loạn, sau đó bảo sĩ binh hét lớn “Không hay rồi! Dương Huyền Cảm đã bị quan binh bắt sống!” Như vậy, nhất định mới có thể làm tê liệt kẻ địch.

          Chúng tướng gật đầu, lần lượt nhận mệnh lui ra.

          “Thùng, thùng, thùng…” tiếng trống vang lên, như sấm như sét.

          Nhân mã hai bên bắt đầu xông lên. Đột nhiên, sĩ binh của Dương Huyền Cảm hét lớn: “Không hay rồi! Không hay rồi! Dương Huyền Cảm bị quan quân bắt đi rồi.” Những tiếng la hét đó giống như tiếng chim đau buồn đã bị trúng qua tên.

          Quan binh của Vệ Huyền sĩ khí vốn cực thịnh, nghe được những tiếng hét đó, từng người từng người nhu hoa nở rộ, ý chí chiến đấu lập tức lơi lỏng.

          Dương Huyền Cảm thấy quân địch đã trúng kế, biết thời cơ đã đến, vung kiếm hô vang: “Giết!” Mấy ngàn thiết giáp kị binh theo lời xông về phía địch, trong phút chốc đã đánh tan quân địch, đội quân của Vệ Huyền đại bại.

          Vệ Huyền dẫn tàn binh bại tướng hoảng loạn tháo chạy, quay đầu lại nhìn, chỉ còn sót lại 8000 bộ hạ co đầu rút cổ, thiểu não mà chạy.

Phụ lục

          Phụ thân Dương Tố 杨素 của Dương Huyền Cảm 杨玄感 là vị tướng nổi tiếng của triều Tuỳ, nhưng bị Tuỳ Dượng Đế 隋炀帝bức tử, về sau lại muốn giết sạch nhà họ Dương. Sự việc đó khiến Lễ bộ Thượng thư Dương Huyền Cảm trong lòng vô cùng bất an, đã bắt đầu kế hoạch mưu phản. Khi Tuỳ Dượng Đế lần thứ hai xuất chinh đánh Cao Cú Lệ 高句丽, đã mệnh Dương  Huyền Cảm tập trung lương thảo tại Lê Dương 黎阳. Lúc này dân biến ở các nơi đã không ngừng bộc phát, Dương Huyền Cảm cho rằng thời cơ không thể để mất, thế là giữ lại lương thảo. Tháng 6 năm đó phát động binh biến chiếm giữ thành trì. Về sau vây đánh Đông đô Lạc Dương, đánh lâu nhưng không hạ được, ông liều chết với viện quân của Tuỳ Dượng Đế, cuối cùng binh bại bị giết.

                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 28/12/2021

Nguyên tác Trung văn

DƯƠNG HUYỀN CẢM GIẢI ĐỊCH

杨玄感懈敌

Trong quyển

TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CỐ SỰ (tập 5)

中国历史故事

Biên soạn: Sơ Dương Tả Tả 初阳姐姐

Trường Xuân: Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 2015

Previous Post Next Post