Dịch thuật: Bất thức li gia thiên lí ngoại (351) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

BẤT THỨC LI GIA THIÊN LÍ NGOẠI (351)

不識離家千里外

Không biết là đã rời xa nhà, cách ngoài ngàn dặm

    Lí Bạch 李白 trong bài ngũ ngôn cổ thi Thu Phố kí nội 秋浦寄内 có câu: “Từ gia thiên lí dư” 辞家千里馀 (Đã cách xa nhà hơn ngàn dặm). Bài thơ này, Lí Bạch sáng tác vào mùa thu năm Thiên Bảo 天宝thứ 14 (năm 755), lúc tác giả sắp rời Thu Phố 秋浦đi đến Tầm Dương 寻阳, viết thư về cho thê tử Tông thị 宗氏đang ở Lương Uyển 梁苑

Ngã kim Tầm Dương khứ

Từ gia thiên lí dư

Kết hà quyện thuỷ túc

Khước kí Đại Lôi thư

Tuy bất đồng tân khổ

Sảng li các tự cư

Ngã tự nhập Thu Phố

Tam niên bắc tín sơ

Hồng nhan sầu lạc tận

Bạch phát bất năng trừ

Hữu khách tự Lương Uyển

Thủ huề ngũ sắc ngư

Khai ngư đắc cẩm tự

Quy vấn ngã hà như

Giang sơn tuy đạo trở

Ý hợp bất vi thù

我今寻阳去

辞家千里馀

结荷倦水宿

却寄大雷书

虽不同辛苦

怆离各自居

我自入秋浦

三年北信疏

红颜愁落尽

白发不能除

有客自梁苑

手携五色鱼

开鱼得锦字

归问我何如

江山虽道阻

意合不为殊

(Nay ta đi đến Tầm Dương

Đã cách xa nhà hơn ngàn dặm

Kết lá sen bên hoa sen trong ao nghỉ qua đêm

Lại gởi cho nàng một bức thư nhà

Tuy không được cùng chung gian khổ

Nhưng cả hai đều có nỗi khổ đau

Từ sau khi ta tới Thu Phố

Trong ba năm nhận rất ít thư từ phương bắc

Dung nhan tươi trẻ của nàng giờ đã già đi

Tóc trắng trên đầu ta cũng không thể nào trừ bỏ

Có khách từ Lương Uyển đến

Trong tay mang theo cá ngũ sắc

Mổ cá thấy bức thư của nàng

Hỏi ta giờ như thế nào

Tuy đường xa giang sơn cách trở

Nhưng lòng chúng ta như một mãi không hề thay đổi)

https://baike.baidu.com/item/%E7%A7%8B%E6%B5%A6%E5%AF%84%E5%86%85

Câu 351 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Chẳng hay muôn dặm ruổi giong (299)

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 28/12/2021

Previous Post Next Post