Dịch thuật: Hành nhân vi một cách Thương châu (340) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

HÀNH NHÂN VI MỘT CÁCH THƯƠNG CHÂU (340)

行人微沒隔蒼洲

Dần không nhìn thấy người đi, cách bởi Thương châu 

          Vi một 微没: Che khuất, dần không nhìn thấy.

          Tống Chi Vấn 宋之问thời Đường trong bài Minh hà thiên 明河篇có đoạn:

Uyên ương cơ thượng sơ huỳnh độ

Ô thước kiều biên nhất nhạn phi

Nhạn phi huỳnh độ sầu nan hiết

Toạ kiến minh hà tiệm vi một

鸳鸯机上疏萤度

乌鹊桥边一雁飞

雁飞萤度愁难歇

坐见明河渐微没

(Trên khung cửi uyên ương, ánh sang đom đóm lấp lánh

Bên cầu ô thước một chiếc nhạn bay qua

Nhìn chim nhạn bay qua trong ánh sáng đom đóm nỗi u sầu không dứt

Thẩn thờ ngồi nhìn thiên hà dần khuất trên bầu trời sắp sáng)

https://baike.baidu.com/item/%E6%98%8E%E6%B2%B3%E7%AF%87/10780854

          Và Lí Bạch 李白trong bài Tống Vương Ốc Sơn Nhân Nguỵ Vạn hoàn Vương ốc 送王屋山人魏万还王屋 cũng viết:

Quải tịch lịch hải kiệu

Hồi chiêm Xích Thành hà

Xích Thành tiệm vi một

Cô tự tiền nghiêu ngột

挂席历海峤

回瞻赤城霞

赤城渐微没

孤屿前嶢兀

(Ngồi thuyền vòng qua từng đảo

Quay đầu lại nhìn, thấy núi Xích Thành đỏ như ráng trời

Đương lúc núi Xích Thành dần khuất trong tầm mắt

Giữa lòng sông một hòn đảo lẻ loi đột ngột hiện ra trước mặt)

https://www.libaishige.com/shiwen/508.html

Câu 340 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Cách ghềnh thấp thoáng người đâu đi về (288)

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 16/12/2021

Previous Post Next Post