Dịch thuật: Triều Hán

 

TRIỀU HÁN

          Triều Hán quốc tộ miên trường, tính ra được hơn 400 năm. Danh xưng Hán tộc 汉族 (người Hán) chính là từ triều Hán mà ra. Đặc trưng tính cách của rất nhiều người Hán hiện đại, có lúc cũng có thể tìm thấy dấu vết trong số những nhân vật triều Hán. Từ đó có thể thấy, sức ảnh hưởng của triều Hán cực lớn.

          Năm 202 trước công nguyên, Lưu Bang 刘邦 kiến lập triều Tây Hán 西汉, đến vị hoàng đế cuối cùng của triều Tây Hán là Lưu Anh 刘婴, tổng cộng được 210 năm. Năm công nguyên thứ 8, Vương Mãng 王莽 soán Hán kiến lập triều Tân , kết quả chỉ tồn tại 15 năm.

          Năm công nguyên thứ 25, Lưu Tú 刘秀 từ trong số người cạnh tranh đã thắng lợi, kiến lập triểu Đông Hán. Vị hoàng đế cuối cùng của triều Đông Hán là Lưu Hiệp 刘协, triều Đông Hán tổng cộng tồn tại được 195 năm. “Cuối thời Đông Hán phân làm 3 nước, phong hoả liên miên không dứt”, tiến vào thời đại Tam quốc.

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 23/11/2021

Nguồn

THÚ THUYẾT TRUNG QUỐC SỬ

趣说中国史

Tác giả: Thú Ca 趣哥

Bắc Kinh – Đài Hải xuất bản xã, 2020

Previous Post Next Post