Dịch thuật: Thiên tế Thục sơn thanh (326) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

THIÊN TẾ THỤC SƠN THANH (326)

天祭蜀山青

Bên trời núi đất Thục xanh

          Trong Trường hận ca 长恨歌 của Bạch Cư Dị 白居易 thời Đường có đoạn:

...............

Vân sạn oanh vu đăng Kiếm Các

Nga Mi sơn hạ thiểu nhân hành

Tinh kì vô quang nhật sắc bạc

Thục giang thuỷ bích Thục sơn thanh

Thánh chủ triêu triêu mộ mộ tình

....................

 

云栈萦纡登剑阁

峨嵋山下少人行

旌旗无光日色薄

蜀江水碧蜀山青

圣主朝朝暮暮情

....................

 

(Sạn đạo quanh co lên Kiếm Các

Dưới núi Nga Mi người đi thưa thớt

Cờ xí ủ rũ, sắc mặt trời nhợt nhạt

Sông đất Thục biếc, núi đất Thục xanh

Quân vương sớm sớm chiều chiều thương nhớ)

https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E6%81%A8%E6%AD%8C/22524

          Bản Chinh phụ ngâm Hán Nôm hợp tuyển, chữ “tế” trong “Thiên tế” viết là , bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương viết đúng chữ này.

Câu 326 này và câu 325 ở trên:

Vân gian Ngô thụ bích

雲間吳樹碧

bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm đã dịch gộp là:

Rườm rà cây xanh ngắt núi non (278)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Rườm rà XANH CÂY NGẤT núi non

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 25/11/2021

Previous Post Next Post