Dịch thuật: Độ lượng hay không, cứ xem mông là biết

 

ĐỘ LƯỢNG HAY KHÔNG, CỨ XEM MÔNG LÀ BIẾT 

          Ngày trước có một người tên Chu Hồng 朱洪, luôn khoe khoang trước mặt mọi người mình là người khoan dung độ lượng. Anh ta nói rằng:

          - Cho dù như thế nào đi nữa, tôi cũng không giận, là một nam tử hán đại trượng phu chân chính.

          Sau đó, anh ta dán trước cửa nhà mình cặp đối để thể hiện phong độ của mình:

Bát phong xuy bất động (1)

Đoan toạ tử kim liên

八风吹不动

端坐紫金莲

(Tám loại gió thổi đến cũng không hề động

Ngồi ngay ngắn trên đài sen tía)

          Một người qua đường nhìn thấy, muốn thử anh ta, liền viết hai chữ bên cạnh câu đối, viết xong liền đi mất.

          Mọi người kéo Chu Hồng đến xem, bên cạnh câu đối viết hai chữ lớn “phóng thí” 放屁 (rắm thối).

          Chu Hồng nhìn qua liền nổi giận, cưỡi ngựa đuổi theo người qua đường, níu người nọ lạ, hỏi:

        - Tôi với ông có thù oán gì, sao ông lại viết hai chữ “phóng thí” bên cạnh câu đối của tôi?

          Người qua đường hỏi lại:

          - Ông nói ông là “bát phong xuy bất động, đoan toạ tử kim liên”, tôi chỉ viết có hai chữ “phóng thí”, gió chỉ mới từ cửa hậu thổi ra đã làm ông lay động rồi, lẽ nào đó là khí lượng của ông sao?

          Chu Hống á khẩu không nói được tiếng nào. Mọi người chung quanh nghe xong đều cười phá lên.

Chú của người dịch

1- Bát phong 八风: Từ thường được nói đến trong Phật giáo. Gọi là “bát phong” chính là tám loại cảnh giới thường gặp ở đời người, cũng gọi là “tứ thuận” 四顺‘tứ nghịch” 四逆. Tám loại cảnh giới đó giống như tám loại gió mạnh, có thể thổi động thân tâm con người: lợi , suy , huỷ , dự , xưng , ki , khổ , lạc .

          Trong Đông Pha chí lâm 东坡志林 có chép một giai thoại về Tô Đông Pha 苏东坡 liên quan đến hai câu này.

http://www.oliannews.com/xsjl/2019/02-01/266657.shtml

                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 25/11/2021

Nguồn

http://www.jpgushi.com/m/m/7277.html

Previous Post Next Post