Dịch thuật: Vân gian Ngô thụ bích (325) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

VÂN GIAN NGÔ THỤ BÍCH (325)

雲間吳樹碧

Mây trời và cây đất Ngô xanh 

          Vân thụ 雲樹/云树: Mây và cây, thường được ví với bạn bè xa cách. Như Đỗ Phủ 杜甫 với bài Xuân nhật ức Lí Bạch 春日忆李白 đã viết:

Bạch dã thi vô địch

Phiêu nhiên tứ bất quần

Thanh tân Dữu Khai phủ

Tuấn dật Bảo Tham quân

Vị Bắc xuân thiên thụ

Giang Đông nhật mộ vân

Hà thời nhất tôn tửu

Trùng dữ tế luân văn

白也诗无敌

飘然思不群

清新庾开府

俊逸鲍参军

渭北春天树

江东日暮云

何时一樽酒

重与细论文

(Thơ Lí Bạch làm ra là vô địch

Ý tứ cao siêu của ông hơn cả mọi người

Trong thơ của ông có khí chất thanh tân của Dữu Khai phủ (Dữu Tín)

Cũng có cả phong thái tuấn dật của Bảo Tham quân (Bảo Chiếu)

Nay một mình tôi đang nhìn hàng cây mùa xuân nơi Vị Bắc

Còn ông đang ngóng mây chiều ở Giang Đông

Biết đến khi nào chúng ta mới có thể cùng nhau uống rượu

Lúc đó sẽ cùng bàn luận văn chương.)

https://baike.baidu.com/item/%E6%98%A5%E6%97%A5%E5%BF%86%E6%9D%8E%E7%99%BD/2808461

          Và như Cao Khải 高启 thời Minh có bài Độc Chu Kí Thất “Kinh Nam tập” 读周记室荆南集:

Sinh biệt do nghi bất tái phùng

Sở thiên vân thụ cách trùng trùng

Sầu lai độc tận Kinh Nam tập

Phong vũ không trai yểm mộ chung

生别犹疑不再逢

楚天云树隔重重

愁来读尽荆南集

风雨空斋掩暮钟

(Sống cách biệt nhau vẫn còn nghi ngờ sẽ không gặp lại

Trên bầu trời phương nam mây và cây cách cả trùng trùng

U sầu lại đến, đọc hết tập “Kinh Nam” của Chu Kí Thất

Mưa gió vây lấy thư phòng trống không đang nhốt tiếng chuông chiều)

http://m.yunyiti.com/zishici_wtjotppgtmyi/

          Câu 325 này và câu 326:

Thiên tế Thục sơn thanh

天際蜀山青

bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm đã dịch gộp là:

Rườm rà cây xanh ngắt núi non (278)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Rườm rà XANH CÂY NGẤT núi non 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 24/11/2021

Previous Post Next Post