Dịch thuật: Tần tang nhiễm lục vân (320) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

TẦN TANG NHIỄM LỤC VÂN (320)

秦桑染綠雲

Dâu đất Tần nhuộm sắc mây xanh 

          Tần tang 秦桑: Cây dâu đất Tần. Ở đây cũng lấy ý từ bài Xuân tư 春思của Lí Bạch 李白.

Yên thảo như bích ti

Tần tang đê lục chi

Đương quân hoài quy nhật

Thị thiếp đoạn trường thì

Xuân phong bất tương thức

Hà sự nhập la vi

燕草如碧丝

秦桑低绿枝

当君怀归日

是妾断肠时

春风不相识

何事入罗帏

(Cỏ đất Yên giống như tơ màu biếc

Cây dâu đất Tần cành trĩu những lá xanh

Đương khi chàng tưởng nhớ đến ngày trở về

Thì chính là lúc lòng thiếp buồn đau như cắt

Gió xuân không quen biết với thiếp

Vì việc gì mà lại thổi đến màn, gợi cho thiếp nỗi nhớ thương)

http://www.exam58.com/lbds/121.html

Các câu 318, 319, 329:

Giang biên mãn bạch tần

Yên thảo phi thanh lũ

Tần tang nhiễm lục vân

江邊滿白蘋

燕草披青縷

秦桑染綠雲

(318 – 320)

Bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm đã dịch gộp là:

Cỏ biếc um dâu mướt màu xanh (274)

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 14/11/2021

Previous Post Next Post