Dịch thuật: Đến thăm quê hương Hàn Tín (tiếp theo)

 

ĐẾN THĂM QUÊ HƯƠNG HÀN TÍN

(tiếp theo)

          Hàn Tín 韩信 sau khi nắm giữ binh quyền của Hán Vương 汉王, quả nhiên liên tục báo tin thắng trận, đánh bại Hạng Vũ một cách thuận lợi, khiến Lưu Bang 刘邦độc bá thiên hạ, kiến lập cơ nghiệp triều Hán. Lưu Bang luận công ban thưởng, phong Hàn Tín làm Sở Vương 楚王, đem vùng Hoài Âm 淮阴 giao Hàn Tín quản lí.

          Hàn Tín phong quang về lại Hoài Âm, tìm bà lão năm nào đã cho cơm Hàn Tín, cung kính tặng bà 2000 lượng vàng, để báo đáp sự giúp đỡ của bà đối với mình. Còn tên ác hán năm nào sỉ nhục Hàn Tín, bắt chui dưới háng, Hàn Tín khoan dung đại lượng lấy đức báo oán, giao cho y chức võ quan truy bắt trộm cướp.

          Hàn Tín nói với bộ tướng của mình:

          - Người này là dũng sĩ. Năm nọ lúc anh ta sỉ nhục ta, ta có thể giết chết anh ta! Giết anh ta rồi làm thế nào? Ta nhẫn nhục, cho nên mới có thành tựu của ngày hôm nay.

          Sau khi Lưu Bang làm Hán Cao Tổ 汉高祖, thấy Hàn Tín quyền thế lớn, lại được lòng người, nghi ngờ Hàn Tín muốn tạo phản, bèn muốn thu hồi tước vị và phong ấp đã ban cho. Thê tử của Lưu Bang là Lữ Trĩ 吕雉liền cùng với Tiêu Hà 萧何thương lượng đối sách, gạt Hàn Tín vào cung. Lữ Hậu cho mai phục nhiều dũng sĩ, lúc Hàn Tín vào, xông lên bắt giết Hàn Tín.

          Tư Mã Thiên đến thăm phần mộ của mẫu thân Hàn Tín, cảm khái nghĩ rằng: “Hàn Tín lấy thời cơ biến nguy trá giành được không ít thắng lợi, nhưng kết quả mình lại bị chết dưới quỷ kế của người khác, đó quả là sự đùa cợt  của vận mệnh.”

          Sau khi rời khỏi Hoài Âm, Tư Mã Thiên men theo sông Hoài chuyển đường sang sông Tứ , đi thẳng đến Khúc Phụ 曲阜, quê hương của Khổng Tử 孔子, điếu viếng mộ Khổng Tử, chiêm ngưỡng Khổng Tử miếu mới xây dựng trên nền đất cũ, lại hướng đến các nhà nho đức cao vọng trọng thỉnh giáo những vấn đề còn nghi ngờ có liên quan đến học vấn của Nho gia, học tập ở họ cổ lễ đã lưu truyền nơi đây.

          Sau khi rời Khúc Phụ, Tư Mã Thiên đến đô thành Lâm Tri 临淄của nước Tề năm nào, khảo sát xong lại trở về Khúc Phụ, theo đường bộ đến huyện Trâu  (nay là trong địa phận huyện Trâu Sơn Đông 山东). Tại Dịch sơn 峄山 phía đông bắc huyện Trâu , Tư Mã Thiên sao sao lục văn tự khắc bia của Tần Thuỷ Hoàng lúc đi tuần về phía nam lưu lại. Sau đó đi về phía nam đến Tiết thành 薛城 (nay là phía đông nam huyện Đằng Sơn Đông 山东), hiểu rõ những chuyện xưa cũ về Mạnh Thường Quân Điền Văn 孟尝君田文. Rồi lại đến đô thành Bành Thành 彭城của Tây Sở bá vương Hạng Vũ, tham quan cựu cung của Hạng Vũ, thu thập những chuyện cũ về Hạng Vũ năm nào. ....

          Trưa ngày hôm đó, Tư Mã Thiên đến địa phận huyện Phong (nay là phía đông huyện Phong Giang Tô 江苏) quận Bái giáp với phía bắc Bành Thành. Hán Cao Tổ Lưu Bang sinh ra ở nơi đây, nhiều vị khai quốc nguyên huân của triều Hán như Tiêu Hà 萧何, Tào Tham 曹参, Chu Bột 周勃, Hạ Hầu Anh 夏侯婴, Chu Xương 周昌 ... đều là người quận Bái.

          Rất nhiều người đi trên đường, có người vội vàng, có người nhàn tản. Mặc kệ họ là ai, khi họ đi ngang qua sát vai với Tư Mã Thiên, họ đều quay đầu lại nhìn một thanh niên mặt đầm đìa mồ hôi, vác một bao hành lí.

          Địa phương này là quê hương của vị hoàng đế khai quốc triều Hán, Tư Mã Thiên quyết định lưu lại nơi đây một thời gian, tìm hiểu kĩ những điển cố lịch sử có liên quan đến Hán Cao Tổ, và cũng để giải những mệt nhọc trên trường đồ lữ hành. ... (hết).

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 14/11/2021

Nguồn

TƯ MÃ THIÊN

司马迁

 Tác giả: Đặng Tương Tử 邓湘子

Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.

Previous Post Next Post