Dịch thuật: Kim Hương tống Vi Bát chi Tây Kinh (Lí Bạch)

 

金乡送韦八之西京

客自长安来

还归长安去

狂风吹我心

西挂咸阳树

此情不可道

此别何时遇

望望不见君

连山起烟雾

                                                                                    (李白)

KIM HƯƠNG TỐNG VI BÁT CHI TÂY KINH

Khách tự Trường An lai

Hoàn quy Trường An khứ

Cuồng phong xuy ngã tâm

Tây quải Hàm Dương thụ

Thử tình bất khả đạo

Thử biệt hà thời ngộ

Vọng vọng bất kiến quân

Liên sơn khởi yên vụ

                                                                         (Lí Bạch)

TẠI HUYỆN KIM HƯƠNG TIỄN VI BÁT ĐI ĐẾN TÂY KINH

 Anh từ Trường An đến

Giờ về lại Trường An

Gió lớn thổi bay tâm hồn tôi

Bay về hướng tây treo cao trên hàng cây ở Hàm Dương làm bạn cùng anh

Tình cảm này không thể nào nói nên lời

Lần chia tay này biết bao giờ gặp lại

Ngóng nhìn mãi mà không thấy anh

Bởi dãy núi phía tây nhấp nhô có mây mù bao phủ 

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                               Quy Nhơn 22/11/2021

Nguồn

http://www.guoxuemeng.com/mingju/426587.html

Previous Post Next Post