Dịch thuật: Không sơn diệp tố đôi (330) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

KHÔNG SƠN DIỆP TỐ ĐÔI (330)

空山葉做堆

Núi trống không, lá cây đùn lại thành đống

          Diệp tố đôi 葉做堆/叶做堆: Lá cây rụng xuống đùn lại thành đống.

          Lục Du 陆游 thời Tống ở bài Sơ đông xuất biển môn quy hồ thượng 初冬出扁门归湖上 viết rằng:

Tang chá chi không diệp tác đôi

Tà dương canh trứ giác thanh thôi

Vân quy Ngọc Tứ mang mang khứ

Thuỷ há Lan Đình khúc khúc lai

Đạo lũng thụ lê hàn dục biến

Ngư chu nhập thị vãn tranh hồi

Điêu cừu phá tệ sương phong lãnh

Sầu đối thanh đăng bát úng phôi

桑柘枝空叶作堆

斜阳更著角声催

云归玉笥茫茫去

水下兰亭曲曲来

稻垄受犁寒欲遍

渔舟入市晚争回

貂裘破弊霜风冷

愁对青灯拨瓮醅

(Cây dâu cây chá cành đã trống không, lá rụng đùn thành đống

Chiều tà tiếng tù và báo canh đang thúc giục

Mây mênh mông trôi trở về núi Ngọc Tứ

Nước uốn quanh chảy xuống Lan Đình

Gò lúa đã cày cái lạnh như tràn khắp

Thuyền đánh cá vào chợ, chiều xuống tranh nhau về

Áo điêu cũ rách, trong gió sương thấy lạnh

Bên ngọn đèn xanh u buồn mở vò rượu đục)

http://w.richinfer.net/113/1554962432.html

Câu 330 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Non đông thấy lá hầu chất đống (281) 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 30/11/2021

Previous Post Next Post