Dịch thuật: Tổ sư các ngành nghề dân gian sùng bái

 

TỔ SƯ CÁC NGÀNH NGHỀ DÂN GIAN SÙNG BÁI 

- Tổ sư nghề hớt tóc: Lữ Động Tân 吕洞宾

- Tổ sư nghề may: Hiên Viên Thị 轩辕氏

- Tổ sư nghề tơ tằm: Luy Tổ 缧祖

- Tổ sư nghề dệt: Hoàng Đạo Bà 黄道婆

- Tổ sư nghề làm jambon: Tông Trạch 宗泽

- Tổ sư nghề mộc: Lỗ Ban 鲁班

- Tổ sư nghề tre trúc: Thái Sơn 泰山

- Tổ sư nghề ủ rượu: Đỗ Khang 杜康

- Tổ sư ngành Trung y: Hoa Đà 华佗

- Tổ sư nghề trà: Lục Vũ 陆羽

- Tổ sư nghề nhuộm: Cát Hồng 葛洪

- Tổ sư nghề làm đậu phụ: Nhạc Nghị 乐毅

- Tổ sư nghề làm giấy: Thái Luân 蔡伦

- Tổ sư ngành Trung dược: Lí Thời Trân 李时珍

- Tổ sư nghề rèn: Lí Lão Quân 李老君

- Tổ sư ngành nghề ca hát: Lí Long Cơ 李隆基

- Tổ sư nghề bình thoại (1): Lí Kính Đình 李敬亭

- Tổ sư nghề làm bút: Mông Điềm 蒙恬

- Tổ sư nghề là dù: Lỗ Ban 鲁班

- Tổ sư quán trà: Tam Quan 三官

- Tổ sư nghề giết mổ: Hoàn Hầu 桓侯

- Tổ sư nghề làm dụng cụ văn phòng: Văn Xương 文昌

- Tổ sư nghề nấu nướng: Chiêm Vương 詹王

- Tổ sư tiệm gạo: Vương Gia 王爷

Chú của người dịch

1- Bình thoại : Một loại khúc nghệ do người dùng phương ngôn nơi đó bình giảng, chỉ nói không hát, như Tô Châu bình thoại 苏州评话. Mỗi địa phương có những bình thoại khác nhau.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 10/10/2021

Nguồn

BẤT KHẢ BẤT TRI ĐÍCH 3000 CÁ VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC

不可不知的 3.000 个文化常识

Biên soạn: Tinh Hán 星汉

Bắc Kinh: Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2010

Previous Post Next Post