Dịch thuật: Nguyệt di hoa ảnh thượng liêm lung (262) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

NGUYỆT DI HOA ẢNH THƯỢNG LIÊM LUNG (262)

月移花影上簾蘢

Bóng hoa theo ánh trăng di chuyển lên bức rèm

          Câu 262 này theo cách viết câu “Nguyệt di hoa ảnh thướng lan can” 月移花影上欄杆 trong bài Xuân dạ 春夜 của Vương An Thạch 王安石 đời Tống.

Kim lô hương tận lậu thanh tàn

Tiễn tiễn khinh phong trận trận hàn

Xuân sắc não nhân miên bất đắc

Nguyệt di hoa ảnh thướng lan can

金爐香盡漏聲殘

翦翦輕風陣陣寒

春色惱人眠不得

月花移影上欄杆

(Đêm khuya, hương trong lò đã đốt hết, tiếng giọt đồng hồ cũng nhỏ dần,

Từng cơn gió nhẹ thổi đến mang theo cái lạnh.

Nhưng cảnh sắc mùa xuân lại khiến người không ngủ được,

Chỉ nhìn theo bóng hoa theo ánh trăng dần chuyển đến lan can.)

https://mulberrypoems.blogspot.com/2011/04/blog-post_29.html

Chữ “lung” trong “ liêm lung”, bản Chinh phụ ngâm Hán Nôm hợp tuyển,  viết với bộ “thảo” , bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương viết với bộ “trúc”. 

          Về chữ , có 2 âm đọc

          - Thượng: trên, ở trên

          - Thướng: lên, đi lên.

          Ở câu này chữ là động từ, có nghĩa là lên / đi lên, như vậy đọc đúng là “thướng”.

Nguyệt di hoa ảnh thướng liêm lung

Bản Chinh phụ ngâm Hán Nôm hợp tuyển và bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương đều phiên âm là “thượng”.

Câu 262 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Buồng hoa theo bóng nguyệt lên trước rèm (224)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

BÓNG hoa theo bóng nguyệt lên trước rèm

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 06/10/2021

Previous Post Next Post