Dịch thuật: Hoa tiền nguyệt hạ nguyệt tự bạch (263) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

HOA TIỀN NGUYỆT HẠ NGUYỆT TỰ BẠCH (263)

花前月下月自白

Trước hoa dưới trăng, trăng tự sáng 

          Bạch Cư Dị 白居易 thời Đường ở bài Lão bệnh 老病, viết rằng:

Trú thính sinh ca dạ tuý miên

Nhược phi nguyệt hạ tức hoa tiền

Như kim lão bệnh tu tri phận

Bất phụ xuân lai nhị thập niên

昼听笙歌夜醉眠

若非月下即花前

如今老病须知分

不负春来二十年

(Ban ngày nghe tiếng ca tiếng sáo, ban đêm uống say ngủ

Nếu chẳng phải ở dưới trăng thì cũng ở trước hoa

Đến nay già bệnh nên biết phận

Để không phụ hai mươi năm thanh xuân đã đến)

https://baike.baidu.com/item/%E8%80%81%E7%97%85/7969006

          Thành ngữ “Hoa tiền nguyệt hạ” 花前月下vốn dùng để chỉ nơi vui chơi nghỉ ngơi, về sau đa phần dùng để chỉ nơi nam nữ nói chuyện yêu đương.

Câu 263 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Hoa dãi nguyệt nguyệt ươm một tấm (225)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Hoa dãi nguyệt nguyệt IN một tấm

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 07/10/2021

Previous Post Next Post