Dịch thuật: Trùng hiên nhân độc lập (219) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

TRÙNG HIÊN NHÂN ĐỘC LẬP (219)

重軒人獨立

Một mình riêng đứng dưới hiên

          Nhân độc lập 人獨立 /人独立: Một mình riêng đứng.

          Ông Hoành 翁宏 thời Ngũ đại ở bài Xuân tàn 春残 viết rằng:

Hựu thị xuân tàn dã,

Như hà xuất thuý duy?

Lạc hoa nhân độc lập,

Vi vũ yến song phi.

又是春残也,

如何出翠帷?

落花人独立,

微雨燕双飞

Lại một mùa xuân nữa qua đi,

Làm sao dám ra khỏi màn xuân?

Hoa rụng đầy và riêng mình đứng trong sân tĩnh lặng,

Trong cơn mưa lất phất, đàn én bay sóng đôi với nhau.

Và Án Cơ Đạo 晏几道 đời Tống ở bài từ theo điệu Lâm giang tiên临江仙đã mượn dùng hai câu trong bài Xuân tàn của Ông Hoành:

Mộng hậu lâu đài cao toả, tửu tinh liêm mạc đê thuỳ. Khứ niên xuân hận khước lai thì , lạc hoa nhân độc lập, vi vũ yến song phi .

          Kí đắc Tiểu Tần sơ kiến, lưỡng trùng tâm tự la y. Tì bà huyền thượng thuyết tương ti ( tư), đương thời minh nguyệt tại, tằng chiếu thái vân quy .

        梦后楼台高锁, 酒醒帘幕低垂. 去年春恨却来时, 落花人独立, 微雨燕双飞.

记得小蘋初见, 两重心字罗衣. 琵琶弦上说相思, 当时明月在, 曾照彩云归.

(Mộng tỉnh, nhìn ra phía cửa sổ, chỉ thấy cửa chốn lầu cao khoá chặt

Sau cơn say, nhìn trong phòng chỉ thấy màn buông chùng, như muốn nói lên niềm cô tịch.

Nỗi sầu hận biệt li năm ngoái giờ lại kéo đến,

Hoa rụng đầy và riêng mình đứng trong sân tĩnh lặng,

Trong cơn mưa lất phất, đàn én bay sóng đôi với nhau.

 

Nhớ đến lần đầu gặp Tiểu Tần,

Nàng mặc chiếc áo lụa có thêu hai chữ “tâm” lồng vào nhau.

E thẹn khảy đàn tì bà, trong khúc nhạc như muốn thổ lộ cảm tình

Lúc ấy vầng trăng sáng như ngọc,

Giống như cùng với đám mây, đưa tiễn Tiểu Tần về.)

Dịch theo điệu từ

LÂM GIANG TIÊN

Mộng tỉnh lầu cao khoá chặt

Rượu tan, rèm lụa buông chùng

Xuân xưa nỗi hận lại về cùng

Hoa rơi, người riêng đứng

Mưa nhỏ, én bay chung.


Nhớ lúc Tiểu Tần mới gặp

Chữ “tâm” trên áo thêu đôi

Tì bà lên tiếng nhớ thương ai

Trời cao trăng toả sáng

Dõi bước gót chân soi

          (Tống từ tam bách thủ từ điển 宋词三百首辞典Lâm Thân Thanh林申清. Hán ngữ đại từ điển xuất bản xã, 1999)

          Câu 218

Kỉ độ hoàng hôn thời

幾度黃昏時

Và câu 219 này bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Trời hôm đứng lặng ngẩn ngơ (187)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Trời hôm TỰA BÓNG  ngẩn ngơ 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 15/9/2021

Previous Post Next Post