Dịch thuật: Da Luật Thường Ca

 

DA LUẬT THƯỜNG CA 

          Da Luật Thường Ca 耶律常哥 (1006 - 1077), nữ, tộc Khất Đan 契丹 (1). Em gái của Thái sư Da Luật Thích Lỗ 耶律适鲁, tiểu tự là Thường Ca 常哥. Từ nhỏ đã hào sảng, có phong thái của người đã thành nhân. Đến khi trưởng thành, giữ tiết tháo phẩm hạnh, tự thề không lập gia đình. Giỏi thơ văn, không cẩu thả khi sáng tác. Khi đọc Thông lịch 通历, thấy được chỗ được mất của tiền nhân, bà có thể bình phẩm. Da Luật Ất Tân 耶律乙辛 mến tài, nhiều lần xin thơ, Thường Ca làm bài hồi văn, Ất Tân biết Thường Ca phúng thích mình, ôm giận trong lòng. Sau vu tội cho Thường Ca, nhưng xét không có chứng tích nên được miễn tội. Bà năm 70 tuổi mất tại nhà. Thời Hàm Ung 咸雍, bà làm văn thuật lại chính sự đương thời, được bề trên ngợi khen. Bài văn chép trong bản truyện ở Liêu sử 辽史, được thu nhập vào Toàn Liêu văn 全辽文quyển 8.

          Bổ tam sử nghệ văn chí 补三史艺文志căn cứ bản truyện trứ lục có Da Luật Thường Ca thi 耶律常哥诗, Hồi văn thi 回文诗, Da Luật Thị Thường Ca tập 耶律氏常哥集. Tác phẩm đều bị thất truyền. Sự tích của bà được thấy trong Liêu sử 辽史 quyển 107.

                                                            (Tra Hồng Đức 查洪德)

Chú của người dịch

1- Khất Đan 契丹

     - Trong Hán Việt tự điển của Thiều Chửu, chữ  có các âm đọc như sau:

“khế” “khiết” “tiết” “khất” với nghĩa khác nhau. Riêng âm “khất” ghi rằng:

          Khất Đan 契丹tên một nước nhỏ ngày xưa, thuộc tỉnh Trực Lệ bây giờ. Sau đổi là nước Liêu (trang 124).

          - Trong Khang Hi tự điển 康熙字典 trang 187 cũng các âm như trên. Riêng với âm “khất” ghi rằng:

          Tập vận 集韻phiên thiết là KHI CẬT 欺訖  (khất).

          Khất Đan, quốc hiệu. Tống vi nam triều, Khất Đan vi bắc triều, hậu cải hiệu Liêu.

契丹, 國號. 宋為南朝, 契丹為北朝, 後改號遼

          (Khất Đan là tên nước. Tống là nam triều, Khất Đan là bắc triều, sau đổi gọi là Liêu)

          Như vậy tên tộc người, tên nước đọc là “Khất Đan”.

                                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                                                        Quy Nhơn 14/9/2021

Nguồn

TRUNG QUỐC VĂN HỌC GIA ĐẠI TỪ ĐIỂN

LIÊU, KIM, NGUYÊN QUYỂN

中国文学家大辞典

, , 元卷

Chủ biên: Đặng Thiệu Cơ 邓绍基, Dương Liêm 杨镰

Bắc Kinh: Trung Hoa thư cục, 2006.

Previous Post Next Post