Dịch thuật: Thiếp hữu tao đầu ngọc (202) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

THIẾP HỮU TAO ĐẦU NGỌC  (202)

妾有搔頭玉

Thiếp có cây tao đầu bằng ngọc

          Tao đầu ngọc 搔頭玉 / 搔头玉: “Tao đầu” 搔头 là tên thường gọi của cây trâm. Trong Tây Kinh tạp kí 西京雜記quyển 2 của Cát Hồng 葛洪 đời Tấn có đoạn nói về cây trâm này. 

            “Hán Vũ Đế qua thăm Lí phu nhân, ông đến bên cạnh bà giơ tay lấy cây trâm ngọc để gãi đầu (tao đầu). Từ đó, cây tao đầu của các cung nữ đều được làm bằng ngọc. Giá ngọc đã tăng lên gấp bội.”

(Cát Hồng 葛洪: Tây kinh tạp kí 西京雜記  quyển 2, nxb Địa cầu, năm Dân quốc thứ 83 (1994).)

          Trong Trường hận ca 长恨歌của Bạch Cư Dị 白居易 thời Đường miêu tả hình tượng Dương Quý Phi 杨贵妃lúc mất có viết:

Lục quân bất phát vô nại hà

Uyển chuyển nga mi Mã tiền tử

Hoa điền uỷ địa vô nhân thâu

Thuý kiều kim tước ngọc tao đầu

六军不发无奈何

宛转蛾眉马前死

花钿委地无人收

翠翘金雀玉搔头

(Sáu quân dừng lại không chịu tiến, biết làm sao.

Người đẹp ai oán chết trước đầu ngựa

Hoa điền trang sức trên trán rơi dưới đất không ai nhặt

Còn có cả thoa thuý kiều, thoa kim tước và cây tao đầu bằng ngọc)

https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E6%81%A8%E6%AD%8C/22524

Câu 202 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Ngọc cài đầu thủa bé vui chơi (174)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Ngọc cài đầu thủa bé vui TƯƠI

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 09/9/2021

Previous Post Next Post