Dịch thuật: Thiếp hữu Tần lâu kính (194) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

THIẾP HỮU TẦN LÂU KÍNH (194)

妾有秦樓鏡

Thiếp có gương lầu Tần

          Tần lâu kính 秦樓鏡 / 秦楼镜: Gương lầu Tần. Trong Tây Kinh tạp kí 西京雜記quyển 3 của Cát Hồng 葛洪 đời Tấn có đoạn nói về chiếc kính này.  

          Khi Hán Cao Tổ tiến vào cung Hàm Dương, đi một vòng các gian phòng trong kho, bên trong toàn là vàng bạc châu báu nhiều đến mức kể ra không hết. Đặc biệt có những vật lạ, trong số đó có chiếc kính. Kính vuông, rộng 4 xích, cao 5 xích 9 thốn, trong ngoài trong suốt. Người soi kính thấy bóng mình hiện ngược, dùng tay xoa nơi ngực để soi, có thể thấy cả ngũ tạng, rõ ràng không hề bị che lấp. Người có tật bệnh, ôm ngực soi có thể biết được đau ở đâu. Còn như những cô gái có tà tâm, nếu soi vào thì tim đập hồi hộp. Tần Thuỷ Hoàng thường dùng kính này để soi chiếu các cung nữ, cô nào tim đập hồi hộp sẽ đem giết.

(Cát Hồng 葛洪: Tây kinh tạp kí 西京雜記  quyển 3, nxb Địa cầu, năm Dân quốc thứ 83 (1994).)

“Tần lâu kính” ở đây cũng không thực chỉ.

Câu 194 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Gương lầu Tần dấu đã soi chung (170)

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 08/9/2021

Previous Post Next Post