Dịch thuật: Tây phong dục kí vô hồng tiện (210) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

TÂY PHONG DỤC KÍ VÔ HỒNG TIỆN (210)

西風欲寄無鴻便

Muốn nhân có gió tây nhờ gởi nhưng không có chim hồng 

          Hồng tiện 鴻便 / 鸿便:  Hồng 鸿 là chim nhạn lớn (đại nhạn), chỉ thư tín. “Tiện” 便 là nhờ người thuận tiện làm giúp. “Tiện hồng” 便鸿 tức thư tín nhờ người thuận đưa giúp. Về sau dùng “hồng tiện” 鸿便 để chỉ sứ giả đưa tin và cũng mượn để chỉ thư tín.

          Liên Văn Phượng 连文凤 đời Tống ở bài Kí Lí Hạp Xá 寄李阖舍có viết:

Sở thụ Ngô vân cách phong trần

Tương tư lưỡng địa các thương thần

Du du tuế nguyệt đa hoa phát

Lịch lịch giang sơn thiểu cố nhân

Đài ốc bất lai kim nhật vũ

Thảo địa trường mộng cựu gia xuân

Tiện hồng vị vấn bình an tín

Liêu đáng tây phong kí Bạch Bình

楚树吴云隔风尘

相思两地各伤神

悠悠岁月多华发

历历江山少故人

苔屋不来今日雨

草地长梦旧家春

便鸿为问平安信

聊当西风寄白苹

(Cây đất Sở mây đất Ngô, cách biệt phong trần

Nhớ nhau, cả hai nơi đều đau buồn hao tổn

Năm tháng dài lâu, trên đầu tóc đã bạc

Núi sông thì nhiều mà cố nhân thì ít

Nhà rêu không đến, nay đã có mưa

Mộng thấy nằm trên bãi cỏ, xuân đã về nơi nhà cũ

Nhờ chim hồng mang thư hỏi thăm

Theo gió tây gởi đến Bạch Bình)

http://www.hahadaxiao.com/zishici_hpypyoiwqnfk/

Câu 210 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Gió tây nổi không đường hồng tiện (181) 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 12/9/2021

Previous Post Next Post