Dịch thuật: Nhất phiến băng tâm (Thành ngữ)

 

NHẤT PHIẾN BĂNG TÂM

一片冰心

MỘT TẤM LÒNG TRONG SÁNG

Giải thích: Băng tâm 冰心: Tấm lòng thuần khiết trong sáng. Hình dung tâm địa thuần khiết không tì vết. Ví trong ngoài như một.

Xuất xứ: Đường . Vương Xương Linh 王昌龄: Phù Dung lâu tống Tân Tiệm 芙蓉楼送辛渐.

          Vương Xương Linh王昌龄 đời Đường ở bài Phù Dung lâu tống Tân Tiệm芙蓉楼送辛渐viết rằng:

Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô

Bình minh tống khách Sở sơn cô

Lạc Dương thân hữu như tương vấn

Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ.

寒雨连江夜入吴

平明送客楚山孤

洛阳亲友如相问

一片冰心在玉壶

(Mưa lạnh mấy đêm liền trên khắp sông ở đất Ngô

Sáng sớm mai tiễn bạn lên đường, thấy núi Sở xa xa lẻ loi cô độc

Bạn bè ở Lạc Dương nếu như có hỏi về tôi

Thì anh trả lời rằng tôi vẫn như một khối băng trong suốt trong chiếc bình ngọc)

          Ngọc hồ 玉壶, ví tấm lòng cao khiết. Do bởi danh cú “Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ” lưu truyền rộng rãi, nên nhân đó đã lưu lại thành ngữ “Nhất phiến băng tâm” 一片冰心, cũng nói là “Băng tâm nhất phiến” 冰心一片. 

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 30/9/2021

Nguyên tác Trung văn

NHẤT PHIẾN BĂNG TÂM

一片冰心

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post