Dịch thuật: Mãi hải loa (Tiếu lâm quảng kí)

 

买海螺

    一人见卖海螺者, 唤住要买, : 几多钱一斤?卖者笑曰: 从来海螺是量的.其人喝曰: 这难道不晓得! 问你几多钱一尺?”

                    (笑林广记 - 殊禀部)

MÃI HẢI LOA

          Nhất nhân kiến mại hải loa giả, hoán trú yếu mãi, vấn: “Kỉ đa tiền nhất cân?” Mại giả tiếu viết: “Tùng lai hải loa thị lượng đích.” Kì nhân hát viết: “Giá nan đạo bất hiểu đắc! Vấn nễ kỉ đa tiền nhất xích?”

                                                          (Tiếu lâm quảng kí – Thù bẫm bộ)

MUA ỐC BIỂN

          Có người thấy một người bán ốc biển, liền kêu lại muốn mua, hỏi rằng: “Bao nhiêu tiền một cân?” Người bán cười nói rằng: “Trước giờ ốc biển đều lượng (người xưa dùng loại dụng cụ dạng như cái đấu để đong gọi là lượng dung tích). Người nọ lớn tiếng nói rằng: “Lẽ nào ta không hiểu!, Muốn hỏi ông rằng là bao nhiêu tiền một thước?”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Mãi hải loa  Thù bẩm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 22/9/2021

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ

笑林广记

(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn

Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch

Sùng Văn thư cục, 2007

Previous Post Next Post