Dịch thuật: Kỉ độ minh nguyệt dạ (220) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

KỈ ĐỘ MINH NGUYỆT DẠ (220)

幾度明月夜

Mấy độ đêm trăng sáng

          Câu này thường thấy trong thơ cổ Trung Quốc, như Liêu Trung Xích 廖衷赤đời Minh ở bài Triệu Cơ mộ 赵姬墓 (kì 1) viết rằng:

Hà duyên sinh tử diệc li cư

Phương thảo mai hương khốc Thiếu Cơ

Kỉ độ tây phong minh nguyệt dạ

Cô đồng tế vũ tục thanh ti

何缘生子亦离居

芳草埋香哭少姬

几度西风明月夜

孤桐细雨续青丝

(Duyên cớ gì sinh tử cũng lưu li thất sở

Cỏ thơm chôn lấy hương thơm khóc Thiếu Cơ

Mấy độ gió tây thổi trong đêm trăng sáng

Cây ngô đồng lẻ loi dưới cơn mưa lất phất nối liền với nhành liễu xanh.)

http://zd.929r.com/zishici_xtpfwqtzjzkk/

          Và trong bài Kiếm trì 剑池 của Bạch Ngọc Thiềm 白玉蟾 đời Tống có câu:

Kỉ độ thanh phong minh nguyệt dạ

Trướng nhiên vô ngữ ức Trương Hoa

几度清风明月夜

怅然无语忆张华

(Mấy độ gió mát thổi trong đêm trăng sáng

U buồn không nói năng gì, chỉ nhớ đến Trương Hoa)

http://www.yunyiti.com/zishici_xtqfghyyyzix/

          Câu 220 này và câu 221:

Đan chẩm mấn tà khi

單枕鬢斜攲

ở bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Trăng khuya nương gối bơ sờ gió mai (188)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Trăng khuya nương gối bơ PHỜ TÓC  mai

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 16/9/2021

Previous Post Next Post