Dịch thuật: Hàm bộ cổ phúc (Thường dụng điển cố)

 

HÀM BỘ CỔ PHÚC

含哺鼓腹 

          Hình dung ăn uống no đủ, suốt ngày không bận tâm việc gì.

          Điển xuất từ Trang Tử - Mã đề 庄子 - 马蹄:

          Theo truyền thuyết vào thời thượng cổ, thời của Hách Tư Thị 赫胥氏, cuộc sống của bách tính an định, tự tại thanh nhàn, bình thường miệng ngậm thức ăn mà vui đùa, sau khi ăn no, người người ưỡn bụng ra vỗ mà dạo chơi.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 16/9/2021

Nguồn

THƯỜNG DỤNG ĐIỂN CỔ

常用典故

Biên soạn: Tôn Lập Quần 孙立群, Lí Ái Trân 李爱珍

Thượng Hải đại học xuất bản xã, 2005

Phụ lục của người dịch

          Phù Hách Tư thị thời, dân cư bất tri sở vi, hành bất tri sở chi, hàm bộ nhi hi, cổ phúc nhi du. Dân năng dĩ thử hĩ.

夫赫胥氏时, 民居不知所为, 行不知所之, 含哺而熙, 鼓腹而游, 民能以此矣.

          (Vào thời của Hách Tư Thị, người dân khi ở không biết phải làm việc gì, đi cũng chẳng biết đi đâu, miệng ngậm đầy thức ăn mà vui đùa, vỗ bụng ăn no mà dạo chơi. Mọi người chỉ biết làm như thế mà thôi.)

http://www.dushu369.com/gudianmingzhu/HTML/55434.html

Previous Post Next Post