Dịch thuật: Dược Vương là ai

 

DƯỢC VƯƠNG LÀ AI 

          Dược Vương 药王là vị danh y thời cổ hoặc trong truyền thuyết, về sau được tôn làm Thần. Theo truyền thuyết, Thần Nông 神农 nếm trăm loài cỏ, sáng lập ra y dược, được người đời tôn làm Dược Vương.

Thời Hoàng Đế 黄帝 thái y Biển Thước 扁鹊 hiểu tường tận nguồn gốc y học, biết rõ mạch lí, Hoàng Đế Tố thư 素书  trong truyền thuyết tức từ mạch pháp của Biển Thước mà ra.

Sau có Tần Việt Nhân 秦越人 thời Chiến Quốc, tinh thông y dược, có thể thấy ngũ tạng bên trong cơ thể, biết được chứng bệnh uất kết tại chỗ nào, giỏi về phụ khoa, ngũ quan và tiểu nhi khoa.

          Phía bắc thành Trịnh Châu 郑州 ở Hà Nam 河南 có Dược Vương trang 药王庄, tương truyền là quê hương của Biển Thước, người đời sau lập Dược Vương miếu 药王庙, tôn Biển Thước là Dược Vương Thần 药王神, thường cúng tế vào ngày 28 tháng 4 âm lịch.

          Đạo giáo tôn Biển Thước làm Linh Ứng Dược Vương Chân Quân 灵应药王真君. Đời Đường, y học gia Tôn Tư Mạo 孙思邈 biên soạn bộ Thiên kim dược phương 千金药方 truyền đời. Người đời sau tôn Ngũ Đài sơn 五台山 nơi ông ẩn cư là Dược Vương sơn 药王山, đồng thời lập miếu đắp tượng để thờ tự. Cuối đời Minh đầu đời Thanh lưu hành bộ Dược vương cứu khổ trung hiếu bảo quyển 药王救苦忠孝宝卷, có thuật câu chuyện Tôn Tư Mạo nhân cứu bạch xà mà được thành Dược Vương. Các dược phường thời trước đa phần thờ Tôn Tư Mạo, thường vào ngày 28 tháng 4 âm lịch cử hành Dược Vương hội để thể hiện lòng sùng kính.

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 18/9/2021

Nguồn 

ĐẠO GIÁO THƯỜNG THỨC ĐÁP VẤN

道教常识答问

Tác giả: Khanh Hi Thái 卿希泰

                   Vương Chí Trung 王志忠

                   Đường Đại Triều 唐大潮

Giang Tô cổ tịch xuất bản xã, 1996

Previous Post Next Post