Dịch thuật: Liêm ngoại khuy, nhật xuất chi đầu vô thước báo (230) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

LIÊM NGOẠI KHUY, NHẬT XUẤT CHI ĐẦU VÔ THƯỚC BÁO (230)

簾外窺日出枝頭無鵲報

Nhìn ngoài rèm, mặt trời đã mọc mà đầu cành không có chim thước báo tin 

          Thước báo 鵲報 / 鹊报: “Thước” tức chim “Hỉ thước” 喜鹊. Ở Trung quốc, chim hỉ thước tượng trưng cho cát tường. Theo dân tục, tiếng kêu của chim hỉ thước là báo điềm vui, gọi là “linh thước báo hỉ” 灵鹊报喜.

          Dương Triều Anh 杨朝英đời Nguyên ở bài từ theo điệu Thuỷ tiên tử 水仙子, viết rằng:

Đăng hoa chiêm tín hựu vô công

Thước báo giai âm nhĩ quá phong

Tú khâm ôn noãn hoà thuỳ cộng

Cách vân sơn thiên vạn trùng

Nhân thử thướng thảm lục sầu hồng

Bất phó năng bác đắc cá đoàn viên mộng

Giác lai thời hựu phác cá không

Đỗ quyên thanh đề quá tường đông.

灯花占信又无功

鹊报佳音耳过风

绣衾温暖和谁共

隔云山千万重

因此上惨绿愁红

不付能博得个团圆梦

觉来时又扑个空

杜鹃声啼过墙东

(Điềm lành hoa đèn dự báo lại thêm một lần nữa không linh nghiệm

Tiếng kêu của chim hỉ thước truyền đến chỉ như gió thổi qua tai

Chăn thêu ấm giờ biết cùng ai chung đắp

Người ấy đang xa cách ngàn vạn trùng mây núi

Khiến ta như lúc cuối xuân hoa tàn lá úa

Vất vả lắm mới được giấc mộng đoàn viên

Nhưng lúc tỉnh dậy chỉ là trống vắng

Chỉ nghe tiếng chim đỗ quyên bên tường đông vọng đến)

http://plloo.com/shiwen/list2552.html

Câu 230 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Ngoài rèm thước chẳng mách tin  (195) 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 19/9/2021

Previous Post Next Post