Sáng tác: Tức sự


即事

獸腦人頭古現

螺脣蟹口今來

古今一同難辨

黔首何免殃災

               黃章興

TỨC SỰ

Thú não nhân đầu cổ hiện

Loa thần giải khẩu kim lai

Cổ kim nhất đồng nan biện

Kiềm thủ hà miễn ương tai

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 02/8/2021 

Previous Post Next Post