Dịch thuật: Ức tích dữ quân tương biệt thì (132) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

ỨC TÍCH DỮ QUÂN TƯƠNG BIỆT THÌ (132)

憶昔與君相別時

Nhớ đến lúc trước cùng chàng li biệt 

          Như Thực 茹湜đời Minh ở bài Diễm di ca 扊扅歌 viết rằng:

Tích nhật dữ quân tương biệt thì

Xuy diễm di hề phanh phục thư

Thiếp vi hoán phụ quân tác tướng

Thiếp ca diễm di quân bất hướng

Quân kim phú quý vong tiện bần

Ngũ dương chi bì hà túc trân

昔日与君相别时

扊扅兮烹伏雌

妾为浣妇君作相

妾歌扊扅君不向

君今富贵忘贱贫

五羊之皮何足珍

(Ngày trước lúc cùng với chàng li biệt

Vì nghèo không có củi, thiếp chẻ then cửa để nấu thịt gà cho chàng ăn tiễn chàng lên đường

Thiếp là người giặt quần áo, chàng ra làm Tướng

Thiếp ca bài ca “Diễm di” mà chàng không nghe

Nay chàng giàu sang quên đi lúc nghèo hèn

Năm tấm da dê sao mà đủ quý)

          Diễm di 扊扅: Tức then cài cửa.

          Phục thư 伏雌: Gà mái

          Ngũ dương chi bì 五羊之皮: 5 tấm da dê. Bách Lí Hề 百里奚 gia cảnh bần hàn, hôm xuất du, trong nhà đã mấy ngày không nấu nướng. Vợ ông làm thịt một con gà duy nhất, chẻ then cửa để làm cơm cho ông ăn trước lúc lên đường. Đi qua nước Tề nước Tồng mà không được trọng dụng. Trên đường lưu lạc, Bách Lí Hề mất liên lạc với vợ, không biết vợ con đi đâu. Sau ông đến nước Ngu làm đại phu. Năm 655 trước công nguyên, nước Tấn diệt nước Ngu, Bách Lí Hề bị bắt. Do ông cự tuyệt không chịu làm quan nước Tấn nên bị sung làm nô lệ. Khi Mục Cơ 穆姬 được gả cho Tần Mục Công 秦穆公, Bách Lí Hề theo bồi giá đến Tần, trên đường đi ông đào thoát đến Sở. Quốc quân nước Sở nghe nói Bách Lí Hề giỏi chăn trâu nên để ông chăn trâu của mình. Tần Mục Công biết Bách Lí Hề là người tài muốn dùng một số lượng lớn vàng để chuộc. Mưu thần của Tần Mục Công bảo rằng: Quốc quân nước Sở không biết tài của Bách Lí Hề nên mới để ông ta chăn trâu. Nếu dùng một số lượng lớn vàng để chuộc, quốc quân nước Sở sẽ biết Bách Lí Hề là một nhân tài sẽ không cho chuộc. Dùng giá của nô lệ để chuộc, tức dùng 5 tấm da dê chuộc Bách Lí Hề, nước Sở sẽ không nghi ngờ. Đến với Tần, Bách Lí Hề làm Tướng quốc. Ngày nọ, Bách Lí Hề bày yến tiệc trong phủ Tướng quốc, có đội nhạc giúp vui. Trong bữa tiệc, có một bà lão tự đàn tự hát:

          Bách Lí Hề. Ngũ dương bì. Ức biệt thì. Phanh phục thư. Thung hoàng tê. Xuy diễm di. Kim phú quý. Vong ngã vi?

          百里奚. 五羊皮. 忆别时. 烹伏雌. 舂黄齑. 扊扅. 今富贵. 忘我为.

          Bách Lí Hề vô cùng kinh ngạc, đến gần xem, quả nhiên là người vợ của mình. Vợ chống cách xa hơn 40 năm, giờ đoàn tụ.

https://baike.baidu.hk/item/%E4%BA%94%E7%BE%8A%E7%9A%AE%E5%83%B9/10961974

https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%94%E7%BE%8A%E7%9A%AE%E6%AD%8C/6035605

          Về sau từ “diễm di” 扊扅 được dùng để ví người vợ cùng với mình lúc nghèo hèn, cũng dùng để ví tình vợ chồng gắn bó, dù có nghèo hèn vẫn không thay đổi.

Câu 132 ở Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953, phần chữ Hán là 昔憶 (tích ức)

Câu 132 và câu 133:

Liễu điều do vị chuyển hoàng li

柳條猶未囀黃鸝

bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Thủa lâm hành oanh chưa bén liễu (125) 

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 14/8/2021

Previous Post Next Post