Dịch thuật: Tuyết mai do vị thức đông phong (139) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

TUYẾT MAI DO VỊ THỨC ĐÔNG PHONG (139)

雪梅猶未識東風

Tuyết mai hãy còn chưa biết gió đông 

          Đông phong 東風 / 东风: Gió từ hướng đông thổi tới, tức gió xuân. Chu Hi 朱熹 đời Tống ở bài Xuân nhật 春日viết rằng:

Thắng nhật tầm phương Tứ thuỷ tân

Vô biên quang cảnh nhất thời tân

Đẳng nhàn thức đắc đông phong diện

Vạn tử thiên hồng tổng thị xuân

胜日寻芳泗水滨

无边光景一时新

等闲识得东风面

万紫千红总是春

(Ngày đẹp dạo chơi bên bờ sông Tứ

Quang cảnh khắp nơi đã khoác lên sắc mới

Nơi nào cũng có thể nhận biết được gió đông

Muôn hồng nghìn tía, hết thảy đều là cảnh tượng của mùa xuân)

http://www.exam58.com/scmja/1170.html

          Và trong Xuân nhật 春日 (kì 1) của Lục Du 陆游 đời Tống có câu:

Khai tận mai hoa liễu tiệm thanh

Đông phong hựu mãn Cối Kê thành

开尽梅花柳渐青

东风又满会稽城

(Khi hoa mai đã nở hết, liễu dần xanh

Gió đông tràn khắp cả thành Cối Kê)

Câu 139 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Thủa đăng đồ mai chưa quen gió (129)

Trong Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Thủa đăng đồ mai chưa DẠN gió

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 18/8/2021

Previous Post Next Post