Dịch thuật: Quân thân khởi học vi vương tôn (125) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

QUÂN THÂN KHỞI HỌC VI VƯƠNG TÔN (125)

君身豈學為王孫

Chàng há lại học theo lũ vương tôn 

          Vương tôn 王孫 / 王孙: Phiếm chỉ con em quý tộc. Trong Chiêu ẩn sĩ 招隐士 Sở từ 楚辞 có đoạn:

Vương tôn du hề bất quy

Xuân thảo sinh hề thê thê

Tuế mộ hề bất tự liêu

Huệ cô minh hề thu thu

..............

王孙游兮不归

春草生兮萋萋

岁暮兮不自聊

蟪蛄鸣兮啾啾

(Vương tôn đi chơi ở lâu trong núi sâu mà chưa chịu trở về

Khắp nơi trong núi, cỏ xuân đã lên tươi tốt

Chớp mắt đã cuối năm tâm tình trống rỗng

Bên tai nghe tiếng ve kêu bi ai)

http://www.exam58.com/gkscmj/4596.html

          Câu “Quân thân khởi học vi vương tôn”, có lẽ tác giả Đặng Trần Côn đã liên tưởng đến câu “Vương tôn du hề bất quy”.

Câu 125 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Chàng há từng học lũ vương tôn (118)

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 12/8/2021

Previous Post Next Post