Dịch thuật: Linh nhân sầu hiểu hựu sầu hôn (127) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

LINH NHÂN SẦU HIỂU HỰU SẦU HÔN (127)

令人愁曉又愁昏

Khiến người sầu sớm lại sầu chiều 

          Vương Chi Đạo 王之道 đời Tống ở bài Đào nguyên ức cố nhân 桃源忆故人 viết rằng:

Vọng trung phong nhứ mê yên thảo

Sầu kết kỉ phiên hôn hiểu

Hoa kính hữu thời thân tảo

Tái tửu ưng tu tảo

Nhân tình hạt tự xuân sơn hảo

Sơn sắc bất tuỳ xuân lão

Cựu ẩn hà đương trùng đáo

Nghinh đắc bình an báo

望中风絮迷烟草

愁结几番昏晓

花径有时亲扫

载酒应须早

人情曷似春山好

山色不随春老

旧隐何当重到

迎得平安报

(Nhìn ra xa bông liễu như khói bay lẫn trong đám cỏ

Nỗi sầu ngưng kết mấy độ sáng chiều

Lối hoa có lúc vì ai mà đích thân quét

Nên mang rượu ngon đến sớm

Tình người sao mà giống núi xuân tươi đẹp

Nhưng sắc núi không già theo mùa xuân

Chốn ẩn cư cũ khi nào quay trở lại

Nghinh đón báo vẫn bình an)

http://m.zidianmi.com/zishici_ujtpfqqgzzei/

Câu 127 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Khiến người thôi sớm thời hôm những rầu (120)

Trong Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Khiến người thôi sớm, THÔI hôm những SẦU 

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 13/8/2021

Previous Post Next Post