Dịch thuật: Liễu điều do vị chuyển hoàng li (133) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

LIỄU ĐIỀU DO VỊ CHUYỂN HOÀNG LI (133)

柳條猶未囀黃鸝

Trên cành liễu chim hoàng li chưa hót

          Chuyền hoàng li 囀黃鸝 / 啭黄鹂: chim hoàng li hót. Vương Duy 王维đời Đường có bài Tích vũ Võng Xuyên Trang tác 积雨辋川庄作:

Tích vũ không lâm yên hoả trì

Chưng lê xuy thử hướng đông tri

Mạc mạc thuỷ điền phi bạch lộ

Âm âm hạ mộc chuyển hoàng li

Sơn trung tập tĩnh quan triêu cận

Tùng hạ thanh trai chiết lộ quỳ

Dã lão dữ nhân tranh độ bãi

Hải âu hà sự cánh tương nghi

积雨空林烟火迟

蒸藜炊黍饷东菑

漠漠水田飞白鹭

阴阴夏木啭黄鹂

山中习静观朝槿

松下清斋折露葵

野老与人争度罢

海鸥何事更相疑

(Sau mấy ngày mưa, rừng cây ẩm thấp nên khói bay lên chầm chậm

Cơm rau nấu xong đem đến những người đang làm ruộng phía đông

Ruộng nước mênh mông, một đàn cò trắng vút bay lên

Dưới tàn cây râm mát, chim hoàng li cất tiếng hót vang

Ở trong núi tu dưỡng, ngắm hoa dâm bụt sớm nở chiều tàn

Đến cội tùng hái rau quỳ còn đọng giọt sương để làm món chay

Ông lão nhà quê này không còn tranh danh lợi với người đời

Sao chim hải âu việc gì hãy còn nghi ngờ vậy)

http://www.guoxuemeng.com/mingju/427917.html

Câu 132 ở trên:

Ức tích dữ quân tương biệt thì

憶昔與君相別時

Và câu 133 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Thủa lâm hành oanh chưa bén liễu (125) 

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 15/8/2021

Previous Post Next Post