Dịch thuật: Kháo phụ thiện (Tiếu lâm quảng kí)

 

靠父膳

    一人廿岁生子, 其子专靠父膳, 不能自立. 一日算命云: 父寿八十, 儿寿六十二.其子大哭曰: 这两年叫我如何过得去!                                        (笑林广记 - 殊禀部)

KHÁO PHỤ THIỆN

          Nhất nhân trấp tuế sinh tử, kì tử chuyên kháo phụ thiện, bất năng tự lập. Nhất nhật toán mệnh viết: “Phụ thọ bát thập, nhi thọ lục thập nhị.” Kì tử đại khốc viết: “Giá lưỡng niên khiếu ngã như hà quá đắc khứ!”

                                                        (Tiếu lâm quảng kí – Thù bẩm bộ)

DỰA VÀO CHA ĐỂ ĂN

          Có một người 20 tuổi sinh con, người con của ông chỉ biết dựa vào cha để ăn, không biết tự lập. Ngày nọ, thầy bói nói rằng: “Cha thọ 80 tuổi, con thọ 62 tuổi.” Người con nghe qua khóc lớn lên, nói rằng: “Vậy còn hai năm đó tôi làm sao mà sống!”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Kháo phụ thiện  Thù bẩm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 04/8/2021

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ

笑林广记

(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn

Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch

Sùng Văn thư cục, 2007

Previous Post Next Post