Dịch thuật: Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hoàn (108) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 


CỔ LAI CHINH CHIẾN KỈ NHÂN HOÀN (108)

古來征戰幾人還

Xưa nay những người đi chinh chiến mấy ai trở về

Vương Hàn 王翰 thời Đường có 2 bài Lương Châu từ 凉州词 rất nổi tiếng, bài thứ 1 được viết rằng:

Bồ đào mĩ tửu dạ quang bôi

Dục ẩm tì bà mã thượng thôi

Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu

Kỉ lai chinh chiến kỉ nhân hồi

葡萄美酒夜光杯

欲饮琵琶马上催

醉卧沙场君莫笑

古来征战几人回

(Rượu bồ đào rót trong chén dạ quang

Định uống thì có tiếng tì bà trên lưng ngựa giục ra trận

Nếu tôi có say nằm nơi chiến trường anh cũng chớ có chê cười

Bởi xưa nay trong cuộc chiến chinh mấy ai được bình yên trở về)

          Với câu 108, tác giả Đặng Trần Côn liên tưởng đến câu “Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi”.

Câu 108 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Phận trai già ruổi chiến trường (103)

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 04/8/2021

Previous Post Next Post