Dịch thuật: Hàn giang khởi mộ trào (155) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

HÀN GIANG KHỞI MỘ TRÀO (155)

寒江豈暮潮

Sông lạnh nước triều buổi chiều dâng lên

          Nghiêm Vũ 严羽đời Tống ở bài Tây Lăng vọng 西陵望viết rằng:

Tây Lăng chung nhật vọng

Bất kiến hữu quy nhiêu

Dục khứ do hồi thủ

Hàn giang khởi mộ triều

西陵终日望

不见有归桡

欲去犹回首

寒江起暮潮

(Cả ngày trông ngóng về phía Tây lăng

Không thấy thuyền quay trở về

Muốn đi mà cứ còn quay đầu lại

Sông lạnh nước triều buổi chiều dâng lên)

http://zd.929r.com/zishici_dstpzmityqgi/

          Và trong bài Thập tam dạ 十三夜 của Lí Chi Thế 李之世 đời Minh có câu:

Nhạn ảnh xung hàn tái

Châm thanh khởi mộ triều

雁影冲寒塞

砧声起暮潮

(Bóng chim nhạn vượt qua ải lạnh

Có tiếng chày đập vải, nước triều buổi chiều dâng lên)

http://zd.929r.com/zishici_mtfoocztqirk/

          Trong nguyên tác Hán văn, ở bản Chinh phụ ngâm Hán Nôm hợp tuyển, chữ “khởi” viết là , chữ này có nghĩa là “há” dùng làm lời nói trái lại; còn trong bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương là chữ , có nghĩa là “nổi lên / trổi dậy”.

Câu 155 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Bãi hôm tuôn chẩy nước trào mênh mông (140)

Trong Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953:

Bãi hôm tuôn DẨY nước trào mênh mông

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 27/8/2021

Previous Post Next Post