Dịch thuật: Dương hoa linh lạc uỷ thương đài (159) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

DƯƠNG HOA LINH LẠC UỶ THƯƠNG ĐÀI (159)

楊花零落委蒼苔

Bông liễu nhẹ bay rơi rụng trên rêu biếc

          Dương hoa 楊花 / 杨花: Tức bông liễu. Trương Vịnh 张咏đời Tống ở bài Mộ xuân ức hữu nhân 暮春忆友人 viết rằng:

Dương hoa linh lạc mộ xuân phong

Tuý khởi nam hiên tịch chiếu hồng

Nhàn ỷ tiêu đồng toạ vô ngữ

Cố nhân tương cách Hải Môn đông

杨花零落暮春风

醉起南轩夕照红

闲倚焦桐坐无语

故人相隔海门东

(Bông liễu nhẹ rơi trong cơn gió của buổi chiều xuân

Say dậy thấy ngoài hiên phía nam trời chiều đã ửng đỏ

Ngồi tựa bên cây tiêu đồng lặng im không nói

Bạn cũ còn xa cách nơi Hải Môn đông)

http://m.wenzhijia.com/zishici_ertttnkzzfik/

          Và trong bài từ Xuân sơn phất phất hoành thu thuỷ 春山拂拂横秋水 theo điệu Ngu Mĩ Nhân 虞美人 của Phùng Diên Tị 冯延巳thi nhân thời Ngũ Đại có câu:

Dương hoa linh lạc nguyệt dung dung

Trần yểm ngọc tranh huyền trụ hoạ đường không

杨花零落月溶溶

尘掩玉筝弦柱画堂空

(Bông liễu nhẹ bay, ánh trăng như nước lay động

Bụi phủ trục đàn tranh ngọc, gian phòng trống vắng)

http://m.cidianso.com/zishici_wdbtqkkzzgpk/

          Thương đài 蒼苔 / 苍苔: Rêu xanh. Lưu Cơ 刘基 đời Minh ở bài Tuyệt cú Mạn hứng 绝句漫兴 viết rằng:

Vĩnh dạ tây phong niểu niểu lai

Lộ hoa như ngọc uỷ thương đài

Bích kê đề lạc sơn đầu nguyệt

Trường đoạn hoè căn mộng bất hồi

永夜西风袅袅来

露华如玉委苍苔

碧鸡啼落山头月

肠断槐根梦不回

Trong đêm dài, gió tây nhẹ nhàng thổi đến

Những giọt sương như ngọc lóng lánh trên rêu xanh

Bích kê cất tiếng gáy vầng trăng rụng nơi đầu núi

Giấc mộng nam kha lòng đã dứt không quay trở lại)

http://www.bibihua.com/zishici_rdtiggfyroyk/

Câu 159 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Gốc hoa tàn đã trải rêu xanh (142)

Trong Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

HOA DƯƠNG tàn đã trải rêu xanh 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 28/8/2021

Previous Post Next Post