Dịch thuật: Da ngựa bọc thây

 

DA NGỰA BỌC THÂY

          Năm Kiến Vũ 建武 thứ 20 (năm 44), Mã Viện 马援 dẹp yên phản loạn khải hoàn về triều. Lưu Tú 刘秀 ban thưởng một chiếc binh xa, lúc triều kiến vị thứ cửu khanh.

          Thân bằng cố cựu tấp nập đến chúc mừng.

          Mạnh Kí 孟冀 người Bình Lăng 平陵 là bạn thân của Mã Viện, trong bữa tiệc nâng li chúc mừng. Mã Viện tâm tình nặng nề nói với Mạnh Kí rằng:

          - Ông cũng đến đây tâng bốc ta, ta rất bất ngờ. Trước đây, Phục Ba Tương quân Lộ Bác Đức 伏波将军路博德 bình định Nam Việt 南越, lập ra 7 quận, Hán Vũ Đế 汉武帝 mới cấp cho ông ta đất phong mấy trăm hộ. Như nay ta công lao rất nhỏ, mà lại được phong thưởng huyện lớn. Công thì ít mà thưởng thì nhiều, làm sao có thể được dài lâu? Ông có điều gì chỉ giáo không?

          Mạnh Kí trầm ngâm. Mã Viện lại nói:

- Nay Hung nô 匈奴, Ô Hoàn 乌桓hãy còn quấy rối biên cương phía bắc, ta muốn xin thống lĩnh binh mã viễn chinh, đại trượng phu nên chết ở sa trường, dùng da ngựa bọc thấy đưa về an táng, sao lại có thể như nhi nữ tình trường, chết già ở quê nhà? 

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                            Quy Nhơn 09/8/2021

Nguồn

HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN

皇朝典故纪闻

Tác giả: Hướng Tư 向斯

Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post