Câu đối: Điềm qua, khổ qua, bất như Đông Lăng qua dĩ thục

 


甜瓜苦瓜不如東陵瓜已熟

白菊黃菊何及陶令菊當開 

Điềm qua, khổ qua, bất như Đông Lăng qua dĩ thục

Bạch cúc, hoàng cúc, hà cập Đào Lệnh cúc đương khai

                                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                                   Quy Nhơn 08/8//2021

 

Previous Post Next Post