Dịch thuật: Bất giác hà tiền dĩ tam chú (169) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

BẤT GIÁC HÀ TIỀN DĨ TAM CHÚ (169)

不覺荷錢已三鑄

Bất giác lá sen non đã ba lần mọc lên 

          Hà tiền 荷錢 / 荷钱: Lá sen non mới mọc ra có hình dạng giống tiền đồng nên được gọi là hà tiền”. Triệu Trường Khanh 赵长卿 đời Tống trong bài Triều trung thố 朝中措có câu:

Hà tiền phù thuý điểm tiền khê

Mai vũ nhật trường thời

荷钱浮翠点前溪

梅雨日长时

(Lá sen non nổi xanh trên mặt nước điểm xuyết cho khe suối phía trước

Mưa mai lúc ngày Hạ chí)

          Uông Dương 汪洋 trong bài Tây hồ tức sự 西湖即事 cũng có viết:

Thạch lan nhiễu thuỷ tự thê thanh

Kỉ điểm hà tiền nhậm ý sinh

石栏绕水自凄清

几点荷钱任意生

(Lan can đá quanh hồ nước mang vẻ u buồn

Mấy lá sen non mặc tình mọc lên điểm xuyết)

          Và Lí Ngư 李渔 đời Minh trong bài Nhàn tình ngẫu kí – Phù cừ 闲情偶记  - 芙蕖:

Tự hà tiền xuất thuỷ chi nhật, tiện vi điểm xuyết lục ba. Cập kì hành diệp kí sinh, tắc hựu nhật cao nhất nhật, nhật thướng nhất nghiên...

          自荷钱出水之日, 便为点缀绿波. 及其茎叶既生, 则又日高一日, 日上日妍.

          (Từ ngày lá sen non mọc lên trên mặt nước, nó đã điểm xuyết cho sóng nước xanh. Đến khi cuống và lá lớn lên, nó càng ngày càng cao, mỗi ngày mọc vươn lên nó càng ngày càng đẹp ...)

http://www.zaoju6.com/%E8%8D%B7%E9%92%B1_ci/

Câu 169 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Tàn sen này đã nảy là ba (150)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

TIỀN sen này đã nảy là ba

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 31/8/2021

Previous Post Next Post