Dịch thuật: Đao đầu yến vĩ (Thành ngữ)

 

ĐAO ĐẦU YẾN VĨ

刀头燕尾

ĐẦU DAO ĐUÔI ÉN 

Giải thích: Ví ngòi bút mạnh mẽ có sức.

Xuất xứ: Tống . Quách Nhược Hư 郭若虚: Đồ hoạ kiến văn chí – Triệu Quang Phụ 图画见闻志 - 赵光辅

          Đời Tống có một hoạ gia tên Triệu Quang Phụ 赵光辅, người Hoa Nguyên 华原, giỏi về hội hoạ, đặc biệt là vẽ hình tượng nhân vật Phật gia, Đạo gia, ông còn tinh thông loại ngựa hay sản sinh từ Tây vực và vùng phía bắc quan tái. Thời Tống Thái Tổ 宋太祖, Triệu Quang Phụ từng là học sinh của Đồ hoạ viện 图画院, tại hai ngôi chùa Khai Nguyên 开元 và Long Hưng 龙兴 ở Hứa Xương 许昌, đều có bích hoạ của ông.

          Trong Đồ hoạ kiến văn chí – Triệu Quang Phụ 图画见闻志 - 赵光辅 khen Triệu Quang Phụ là

Công hoạ Phật Đạo, kiêm tinh phiền mã, bút phong kính lợi, danh đao đầu yến vĩ.

          工画佛道, 兼精蕃马, 笔锋劲利, 名刀头燕尾.

          (Giỏi vẽ về hình tượng nhân vật Phật giáo Đạo giáo, lại tinh thông ngựa hay, ngọn bút mạnh mẽ sắc bén, gọi là “đao đầu yến vĩ” (đầu dao đuôi én).)

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 31/8/2021

Nguyên tác Trung văn

ĐAO ĐẦU YẾN VĨ

刀头燕尾

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post