Dịch thuật: Sa song tịch mịch chuyển tà huy (165) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

SA SONG TỊCH MỊCH CHUYỂN TÀ HUY (165)

紗窗寂寞轉斜暉

Nơi cửa sổ màn the tịch mịch, ánh nắng đã xế chiều 

          Lưu Phương Bình 刘方平 đời Đường có bài Xuân oán 春怨, thuộc loại cung oán thi. Bài thơ nói về thân phận cung nữ sống trong cảnh cô liêu vắng vẻ, trong lòng nhiều nỗi u buồn, thấy mùa xuân sắp qua đi và tuổi xuân của mình cũng sắp qua đi.

Sa song nhật lạc tiệm hoàng hôn

Kim ốc vô nhân kiến lệ ngân

Tịch mịch không đình xuân dục vãn

Lê hoa mãn địa bất khai môn

纱窗日落渐黄昏

金屋无人见泪痕

寂寞空庭春欲晚

梨花满地不开门

(Mặt trời bên ngoài cửa sổ màn the dần lặn, trời sắp hoàng hôn

Nơi cung điện hoa lệ này không ai thấy giọt nước mắt của ta

Trong sân vắng lặng, mùa xuân sắp qua đi

Hoa lê rụng đầy trên mặt đất mà chẳng thấy ai đến mở cửa thăm ta)

http://www.exam58.com/tsmj/13023.html

          Câu 165 này, có lẽ tác giả Đặng Trần Côn theo cách viết “Sa song nhật lạc tiệm hoàng hôn” trong bài Xuân oán của Lưu Phương Bình.

Bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Bức rèm thưa lần dãi bóng dương (146) 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 30/8/2021

Previous Post Next Post