Dịch thuật: Tư quy đương thử sầu nhan xúc (85) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

TƯ QUY ĐƯƠNG THỬ SẦU NHAN XÚC (85)

思歸當此愁顏蹙

Lúc này nhớ đến quê nhà không ngăn nỗi u sầu 

Câu này lấy ý từ câu “Tư quy đương khổ nhan” 思归当苦颜 trong bài Quan san nguyệt 关山月 của Lí Bạch:

Minh nguyệt xuất Thiên sơn

Thương mang vân hải gian

Trường phong kỉ vạn lí

Xuy độ Ngọc Môn quan

Hán há Bạch Đăng đạo

Hồ khuy Thanh Hải loan

Do lai chinh chiến địa

Bất kiến kỉ nhân hoàn

Thú khách vọng biên ấp

Tư quy đa khổ nhan

Cao lâu đương thử dạ

Thán tức vị ưng nhàn

明月出天山

苍芒云海间

长风几万里

吹度玉门关

汉下白登道

胡窥青海湾

由来征战地

不见几人还

戍客望边邑

思归多苦颜

高楼当此夜

叹息未应闲

(Trăng sáng mọc lên trên Thiên sơn

Xuyên qua biển mây mênh mông

Gió thốc vượt mấy vạn dặm

Thổi đến Ngọc Môn quan

Năm đó quân Hán trực chỉ đến Bạch Đăng đạo

Quân Hồ dòm ngó núi sông Thanh Hải

Nơi đây xưa nay là chiến địa

Tướng sĩ xuất chinh ít thấy người sống sót trở về

Từ nơi biên giới nhìn cảnh tượng biên thành xa xa

Nhớ đến quê nhà không ngăn được nỗi u sầu

Đêm nay thê tử chốn lầu cao

Thở than mãi không thôi)

https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B3%E5%B1%B1%E6%9C%88/7037360

Chữ  ở đây là động từ, đọc là “há” đúng hơn: “Kim triêu Hán há Bạch Đăng thành”.

Hán Việt tự điển của Thiều Chửu, chữ này có 2 âm đọc:

          - Túc: Bức bách / buồn rầu / kính cẩn.

          - Xúc: Đá / theo đuổi.

 Bản của Vân Bình Tôn Thất Lương cũng phiên âm là:

Tư quy đương thử sầu nhan xúc

đúng ra phiên âm là:

Tư quy đương thử sầu nhan túc

Câu 85 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Lòng quê qua đó mặt sầu chẳng khuây (80) 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 18/7/2021

Previous Post Next Post