Dịch thuật: Thuỷ Hoàng Đế Doanh Chính - Thanh quân trắc, diệt lục quốc

 

THUỶ HOÀNG ĐẾ DOANH CHÍNH

THANH QUÂN TRẮC, DIỆT LỤC QUỐC

          Sau khi Doanh Chính 嬴政 lên ngôi, chưa hề nắm chắc thực quyền. Chính sự vương triều do mẫu thân Triệu Thái hậu và Tướng quốc Lã Bất Vi 吕不韦nắm giữ. Lúc Tử Sở 子楚 làm Vương, Lã Bất Vi đã là Tướng quốc, lại được phong làm Văn Tín Hầu 文信侯. Đến khi Doanh Chính làm Tần Vương, thế lực của ông ta mở rộng thêm. Triệu Thái hậu chiếu lệnh Lã bất Vi làm “Trọng phụ” 仲父 của Doanh Chính, đồng thời thay Doanh Chính chấp chính.

          Triệu Thái hậu chính là Triệu Cơ, chưa đến 30 tuổi đã thành Thái hậu. Bà vốn có quan hệ sâu đậm với Lã Bất Vi, hiện tại thành quả phụ trẻ tuổi, rất nhanh chóng nhen lên ngọn lửa với người tình cũ. Tuy hai người ra sức che giấu, nhưng trong cung tiếng xấu có ngày truyền ra bên ngoài, huống hồ Doanh Chinh đã dần trưởng thành, đối với việc tư tình của mẫu thân cũng dò xét biết được. Để tránh đại hoạ giáng xuống đầu, Lã Bất Vi tìm hoạn quan Lao Ải 嫪毐 mạo hiểm thay thế,  đưa vào vương cung hầu hạ Triệu Thái hậu. Lao Ải rất được Thái hậu sủng ái, nhanh chóng có được chức vụ trọng yếu, cũng trở thành đối tượng mà các quan viên trong triều tranh nhau kết giao. Như vậy, hai tập đoàn chính trị Lã Bất Vi và Lao Ải trở thành chướng ngại chủ yếu cho Doanh Chính thân chính.

          Doanh Chính từ nhỏ đã bị chê cười là “tư sinh tử” 私生子 (con riêng), cá tính của ông quật cường, không cam chịu, thường đánh nhau với người khác, mình mang thương tích về nhà. Nhân đó, ông đối với Lã Bất Vi - người mà tặng mẫu thân Triệu Cơ cho Tử Sở, luôn căm hận. Doanh Chính lên làm Tần Vương nhưng lại không có thực quyền, quyền lực đều bị Lã Bất Vi nắm giữ, còn xưng là “Trọng phụ”, mẫu thân của mình có mối quan hệ ám muội với ông ta. Doanh Chính càng cảm thấy đại sỉ nhục, đối với Lã Bất Vị hận đến xương tuỷ. Hiện tại lại có thêm tình phu Lao Ải của Thái hậu, Doanh Chính đương nhiên cũng không dung.

          Lã Bất Vi lúc bấy giờ quyền thế ngút trời, dã tâm đương nhiên cũng ngày càng lớn. Ông ta triệu tập 3000 môn khách, để những người này ghi chép những điều mắt thấy tai nghe, sau đó lấy danh nghĩa của bản thân tập hợp thành sách, đặt tên là Lã Thị Xuân Thu 吕氏春秋. Như vậy, sách của họ Lã nước Tần có thể bao la vạn tượng, áp đảo bách gia chư tử, có thể thấy cuồng vọng của ông ta. Còn Lao Ải làm người tình của Thái hậu, cũng được cấp đất phong Hầu, khí thế càng hung hăng, y cho rằng có thể khống chế cả thiên hạ. Lao Ải lúc bấy giờ đã không thoả mãn với cao quan hậu lộc, có ý đồ mưu hại Doanh Chính, để Thái hậu và con riêng của mình làm Tần Vương.

          Tần Vương năm thứ 8 (năm 239 trước công nguyên), lúc này Doanh Chính đã 21 tuổi, theo tổ chế phải đợi thêm một năm nữa mới có thể thân chính. Nhưng nhiều năm trui rèn đã tạo nên tính cách kiên cường, sự tôn nghiêm quân vương của ông không dung thứ sự khinh mạn, lại thêm hình thế chính trị nghiêm trọng, ông không thể kiên nhẫn đợi nữa.

          Tần Vương năm thứ 9 (năm 238 trước công nguyên), Doanh Chính đến Ung Châu 雍州 cử hành nghi thức “gia quan” 加冠 (lễ đội mũ), Lao Ải thừa cơ hội, trộm dùng Tần Vương tỉ và Thái hậu tỉ, ý định mưu sát vương đoạt lấy chính quyền. Doanh Chính đợi thời cơ này từ rất sớm đã quả đoán phản kích, trấn áp thành công bạo loạn, bắt sống Lao Ải. Cuối cùng xử Lao Ải hình phạt dùng xe xé xác, giết cả 3 tộc, đồng thời xử quyết loạn đảng. Doanh Chính còn giết hai người con riêng của Lao Ải với Thái hậu, đồng thời cho giam Thái hậu tại Ung Thành cung 雍城宫. Sau quần thần nhiều lần khuyên gián, Doanh Chính mới đón Thái hậu về Hàm Dương 咸阳.

          Sau bước đầu tiên đoạt quyển thành công, Doanh chính trẻ tuổi, không hề bị chút thắng lợi làm cho đầu óc u mê. Đối với Lã Bất Vi làm Tướng quốc nhiều năm, thế lực đan xen chằng chịt, Doanh Chính không hề tuỳ tiện thanh trừ. Mãi cho đến năm Tần Vương thứ 10 (năm 237 trước công nguyên), Doanh Chính đã nắm chắc đại quyền, mới bắt đầu hành động. Trước tiên miễn chức vụ Tướng quốc của Lã Bất Vi, lệnh cho ông dời đến phong ấp ở Lạc Dương 洛阳, sau đó lấy tội danh câu kết với 6 nước ở Sơn Đông 山东 gây phản loạn, sai người đưa đến Lã Bất Vi bức thư chất vấn. Trong thư khiển trách mạnh mẽ Lã Bất Vi vô công mà lại được đất phong ở Lạc Dương, thực ấp 10 vạn, không thân thích với Tần mà lại tôn xằng là  Trọng phụ, cuối cùng muốn Lã Bất Vi dời đến Tây Thục 西蜀. Lã Bất Vi là người thông minh, biết Doanh Chính đã động đến thời cơ giết mình, bèn uống thuốc độc tự sát. Cái chết của Lã Bất Vi, Doanh Chính đã dễ dàng bẻ gãy triệt để tập đoàn chính mà Lã Bất Vi nhiều năm gầy dựng.

          Như vậy, chỉ mới 24 tuổi, Doanh Chính đã vận dụng đầu óc sáng suốt và cánh tay lạnh của mình, cuối cùng diệt trừ được toàn bộ chướng ngại trên trường chính trị, bắt đầu hồng đồ vĩ lược thống nhất thiên hạ.

          Doanh Chính hơn nửa đời dường như trôi qua trong chiến tranh. Ông là vị tướng tài trời sinh, lãnh tụ thiên tài. Để sớm thống nhất thiên hạ, ông một mặt kiên cường thanh trừ gian thần bên cạnh, một mặt luôn lưu tâm đến cục thế 6 nước ở Sơn Đông. Ông có tuệ nhãn thức tài, đề bạt một số văn võ danh thần, trong đó bao gồm một đời danh tướng như Vương Tiễn 王翦, Mông Điềm 蒙恬; các nhà xã giao như Đốn Nhược 顿弱, Diêu Cổ 姚贾, mưu sĩ như Uý Liêu 尉缭, Lí Tư 李斯... Dưới sự phò tá của mọi người, kế hoạch diệt 6 nước tiến triển vô cùng thuận lợi. Trước tiên giao hảo với nước Sở nước Tề có thực lực hùng mạnh lúc bấy giờ, sau đó thảo phạt nước Hàn, nước Triệu, nước Yên, nước Nguỵ  có quốc lực tương đối yếu. Như vậy nước Sở và nước Tề  ngồi nhìn mấy nước nhỏ diệt vong, không chỉ không giúp mà còn nhân cơ hội mượn gió bẻ măng, chia nhau chút lợi. Chẳng qua đầu ngọn giáo của quân Tần sẽ nhanh chóng chỉa sang họ. Như vậy hai nước Sở, Tề cũng bị cô lập không có sự cứu viện, nhanh chóng cũng sẽ bị diệt vong. Từ năm Tần Vương thứ 17 (năm 230 trước công nguyên) bắt đầu diệt Hàn, đến năm Thuỷ Hoàng 始皇thứ 26 (năm 221 trước công nguyên), với thời gian 10 năm, Doanh chính cuối cùng đã hoàn thành đại nghiệp thống nhất Trung Quốc. 

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                    Quy Nhơn 22/7/2021

Nguồn

TRUNG QUỐC HOÀNG ĐẾ TOÀN TRUYỆN

中国皇帝全传

Tác giả : Thiện Tùng 善从

Bắc Kinh: Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2011.

Previous Post Next Post