Dịch thuật: Thanh Hải khúc, thanh sơn cao phục đê (80) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

THANH HẢI KHÚC, THANH SƠN CAO PHỤC ĐÊ (80)

青海曲,青山高復低

Miền Thanh Hải, núi xanh cao thấp nối tiếp nhau 

          Yết Hề Tư 揭傒斯 thời Nguyên  trong Vân Cẩm Khê trạo ca ngũ thủ 云锦溪棹歌五首  bài thứ 2 viết rằng:

Tài qua phù thạch thị Lam khê

Khê thượng thanh sơn cao phục đê

Sơn trung tuyền thị khê trung thuỷ

Tầm nguyên trực đáo Hoá sơn tê (tây)

才过浮石是蓝溪

溪上青山高复低

山中泉是溪中水

寻源直到华山西

(Qua khỏi phù thạch là tới khe Lam

Trên khe núi xanh cao thấp nối tiếp nhau

Suối trong núi là nước từ trong khe chảy ra

Dò theo nguồn thẳng đến phía tây Hoá sơn)

http://www.hunyuli.com/zishici_stypozhaiiyk/

Câu 80 và cả câu 81:

Thanh sơn tiền, thanh khê đoạn phục tục

青山前, 清溪斷復續

Trước núi xanh, khe nước trong đứt rồi lại nối

bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Hình khe thế núi gần xa

Đứt thôi lại nối thấp đà lại cao

                                                                                (75 – 76) 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 15/7/2021

Previous Post Next Post