Dịch thuật: Phong niểu niểu, không xuy tử sĩ hồn (102) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

PHONG NIỂU NIỂU, KHÔNG XUY TỬ SĨ HỒN (102)

風裊裊, 空吹死士魂

Gió hiu hắt thổi hồn tử sĩ

Phong niểu niểu風裊裊 / 风袅袅: Gió thổi hiu hắt. Trong Sở từ - Cửu ca – Tương phu nhân 楚辞 - 九歌 - 湘夫人có câu:

Niểu niểu hề thu phong

Động Đình ba hề mộc diệp há

袅袅兮秋风

洞庭波兮木叶下

( Gió thu hiu hắt thổi

Hồ Động Đình gợn sóng, lá cây rơi)

https://baike.baidu.com/item/%E4%B9%9D%E6%AD%8C%C2%B7%E6%B9%98%E5%A4%AB%E4%BA%BA/699400

          Và trong Nam ca tử - Niểu niểu thu phong khởi 南歌子 - 袅袅秋风起của Lí Kì 李祁 thời Bắc Tống có câu:

Niểu niểu thu phong khởi

Tiêu tiêu bại diệp thanh

袅袅秋风起

萧萧败叶声

(Gió thu hiu hắt thổi

Lá cây xào xạc rơi)

https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%97%E6%AD%8C%E5%AD%90%C2%B7%E8%A2%85%E8%A2%85%E7%A7%8B%E9%A3%8E%E8%B5%B7/7404714?noadapt=1

          Phạm Thành Đại 范成大 đời Tống có bài Đạo kiến liễu hoa 道见蓼花:

Thu phong niểu niểu lộ hoa tiên

Khứ tuế như kim thích điếu thuyền

Hấp huyện môn tây kiến hồng liễu

Thử thân tằng tại bạch âu tiền

秋风袅袅露华鲜

去岁如今刺钓船

歙县门西见红蓼

此身曾在白鸥前

(Gió thu hiu hắt thổi, những giọt sương móc trong xanh

Từ năm ngoái đến năm nay níu giữ thuyền câu lại

Thấy phía tây cửa huyện Hấp hoa liễu trổ đỏ

Thân này từng ở trước làn sóng trắng)

http://m.gushitun.com/zishici_datxqkopkztk/

Câu 102 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Hồn tử sĩ gió ù ù thổi (97)

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 31/7/2021

Previous Post Next Post