Dịch thuật: Nguồn gốc họ Triệu (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ TRIỆU 

Về nguồn gốc họ (tính) Triệu chủ yếu có 2 thuyết:

1- Xuất phát từ tính (họ) Doanh .

          Chu Mục Vương 周穆王đem đất Triệu Thành 赵城 (nay là phía bắc huyện Hồng Động 洪洞 tỉnh Sơn Tây 山西) phong cho Tạo Phụ 造父 (hậu duệ của Đế Chuyên Húc 颛顼), từ đó về sau, con cháu của Tạo Phụ lấy ấp phong làm thị (họ), xưng là Triệu thị 赵氏.

2- Đến từ các dân tộc thiểu số, đổi sang họ Triệu.

Họ Triệu ước chiếm 2,29% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, là họ lớn xếp thứ 7 của Trung Quốc.

Danh nhân các đời

          Danh nhân họ Triệu trong lịch sử Trung Quốc rất nhiều, như thời Xuân Thu có Triệu Thôi 赵衰, Triệu Thuẫn 赵盾nước Tấn. Thời Chiến Quốc có Triệu Tương Tử 赵襄子 (người kiến lập nước Triệu ), Triệu Giản Tử 赵简子, Bình Nguyên Quân Triệu Thắng 平原君赵胜, tướng lãnh quân sự nổi tiếng Triệu Xa 赵奢, Triệu Quát 赵括 hai cha con. Thời Tần có hoạn quan Triệu Cao 赵高, một mình nắm giữ triều chính, chỉ hươu ngựa nói ngựa. Thời Tây Hán có danh tướng Triệu Sung Quốc 赵充国, Nam Việt Vương Triệu Đà 南越王赵佗. Thời Đông Hán có Thái phó Triệu Hi 赵熹, Kinh học gia Triệu Kì 赵岐. Thục Hán có danh tướng Triệu Vân 赵云. Thời Đường có Kinh học gia Triệu Khuông 赵匡, Tể tướng Triệu Tông Nho 赵宗儒. Thời Lưỡng Tống, thanh vọng họ Triệu là huy hoàng nhất. Triệu Khuông Dận 赵匡胤người Trác quận 涿郡 trong sự kiện binh biến ở Trần Kiều 陈桥đã thay nhà Chu làm Đế, kiến lập triều Tống, lập quốc hơn 320 năm, họ Triệu trở thành đệ nhất đại tính đương thời. Thời Nguyên có Thư pháp gia nổi tiếng Triệu Mạnh Phủ 赵孟俯. Thời Minh có lãnh tụ khởi nghĩa nông dân ở Tứ Xuyên Triệu Phong 赵锋, Chính trị gia, Văn học gia Triệu Nam Tinh 赵南星. Thời Thanh có thi nhân Triệu Chấp Tín 赵执信, Sử học gia Triệu Dực 赵翼...

Chú của người dịch

1- Triệu Mạnh Phủ 赵孟俯(1254 – 1322): Tức Triệu Mạnh Phủ 赵孟頫, tự Tử Ngang 子昂, hiệu Tuyết Tùng Đạo Nhân 雪松道人, một hiệu khác là Thuỷ Tinh Cung Đạo Nhân 水晶宫道人  (có thuyết là水精宫道人), Âu Ba 鸥波, người Ngô Hưng 吴兴 (nay là thành phố Hồ Châu 湖州 tỉnh Chiết Giang 浙江). Chữ trong 赵孟俯 là thời trung niên ông dùng.  

https://baike.baidu.com/item/%E8%B5%B5%E5%AD%9F%E9%A0%AB

                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 24/7/2021

Nguyên tác Trung văn

TRIỆU TÍNH UYÊN NGUYÊN

赵姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post