Dịch thuật: Đăng cao vọng vân sắc (92) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

ĐĂNG CAO VỌNG VÂN SẮC (92)

登高望雲色

Lên cao nhìn sắc mây

          Địch Nhân Kiệt狄仁杰 người Tinh Châu 并州 (nay là Thái Nguyên 太原 Sơn Tây 山西) thời Đường. Lúc trẻ từng giữ chức Pháp tào tham quân 法曹参军ở Tịnh Châu, đương thời, cha mẹ của ông ở tại Hà Dương 河阳 (nay là huyện Mạnh Hà Nam 河南). Một lần nọ, Địch Nhân Kiệt ra ngoài làm việc, lúc lên núi Thái Hàng 太行, lòng nhớ quê nhà trổi dậy, nhìn ra phía Hà Dương xa xa, chỉ thấy đám mây trắng đang bay lẻ loi trên trời. Địch Nhân Kiệt chỉ đám mây trắng đó, nói với tuỳ tùng rằng: “Ngô thân xá kì hạ” 吾亲舍其下 (Nhà cha mẹ của ta ở dưới đám mây trắng kia). Ông nhìn một hồi lâu, mãi cho đến khi mây tan đi mới thôi.

          Tháng 9 năm 700, Địch Nhân Kiệt bệnh và qua đời hưởng niên 71 tuổi.Võ Tắc Thiên 武则天 nghe tin vô cùng đau buồn, rơi nước mắt nói rằng: “Triều đường không hĩ” 朝堂空矣 (Triều đường từ nay trống không rồi).

          http://www.hydcd.com/cy/gushi/0018by.htm

          Từ câu chuyện của Địch Nhân Kiệt, thành ngữ Trung Quốc có câu “Bạch vân thân xá” 白雲親舍 hình dung người con ở phương xa nhớ đến cha mẹ.    

          Theo ý riêng, trong Chinh phụ ngâm, tác giả Đặng Trần Côn mượn điển này diễn đạt thành hai câu:

Đăng cao vọng vân sắc

An bất đắc sinh sầu

登高望雲色

安不得生愁

Câu 92 và 93 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Lên cao trông thức mây lồng

Lòng nào là chẳng động lòng bi thương

                                                                                       (87 – 88)

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 24/7/2021

Previous Post Next Post