Dịch thuật: Minh nhật Hồ khuy Thanh Hải khúc (79) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

MINH NHẬT HỒ KHUY THANH HẢI KHÚC (79)

明日胡窺青海曲

Mai quân Hồ dòm ngó núi sôngThanh Hải

          Câu này cũng xuất xứ từ bài Quan san nguyệt 关山月 của Lí Bạch:

Minh nguyệt xuất Thiên sơn

Thương mang vân hải gian

Trường phong kỉ vạn lí

Xuy độ Ngọc Môn quan

Hán há Bạch Đăng đạo

Hồ khuy Thanh Hải loan

Do lai chinh chiến địa

Bất kiến kỉ nhân hoàn

Thú khách vọng biên ấp

Tư quy đa khổ nhan

Cao lâu đương thử dạ

Thán tức vị ưng nhàn

明月出天山

苍芒云海间

长风几万里

吹度玉门关

汉下白登道

胡窥青海湾

由来征战地

不见几人还

戍客望边邑

思归多苦颜

高楼当此夜

叹息未应闲

(Trăng sáng mọc lên trên Thiên sơn

Xuyên qua biền mây mênh mông

Gió thốc vượt mấy vạn dặm

Thổi đến Ngọc Môn quan

Năm đó quân Hán trực chỉ đến Bạch Đăng đạo

Quân Hồ dòm ngó núi sông Thanh Hải

Nơi đây xưa nay là chiến địa

Tướng sĩ xuất chinh ít thấy người sống sót trở về

Từ nơi biên giới nhìn cảnh tượng biên thành xa xa

Nhớ đến quê nhà không ngăn được nỗi u sầu

Đêm nay thê tử chốn lầu cao

Thở than mãi không thôi)

https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B3%E5%B1%B1%E6%9C%88/7037360

Chữ  ở đây là động từ, đọc là “há” đúng hơn: “Kim triêu Hán há Bạch Đăng thành”.

Câu 79 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Mai Hồ vào Thanh hải dòm qua (74)

Trong Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

MÀY Hồ vào Thanh hải dòm qua

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 14/7/2021

Previous Post Next Post