Dịch thuật: Minh nguyệt tri quân hà xứ túc (71) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

MINH NGUYỆT TRI QUÂN HÀ XỨ TÚC (71)

明月知君何處宿

Trong đêm trăng sáng, biết chàng nghỉ lại nơi nào 

          Hà xứ túc 何處宿 / 何处宿: Nghỉ lại nơi nào. Sầm Tham 岑参 thời Đường ở bài Thích trung tác 碛中作, viết rằng:

Tẩu mã tây lai dục đáo thiên

Từ gia kiến nguyệt lưỡng hồi viên

Kim dạ bất tri hà xứ túc

Bình sa vạn lí tuyệt nhân yên

走马西来欲到天

辞家见月两回圆

今夜不知何处宿

平沙万里绝人烟

(Giục ngựa chạy về hướng tây đến tận chân trời

Từ lúc rời nhà tới nay thấy trăng đã hai lần tròn

Đêm nay không biết nghỉ lại ở nơi nào

Sa mạc mênh mông vạn dặm không có lấy một mái nhà)

http://www.guoxuemeng.com/mingju/430109.html

          Trong bài Tống Tiêu xử sĩ quy Câu Lĩnh biệt nghiệp 送萧处士归缑岭别业 của Hứa Hồn 许浑 thời Đường cũng có câu:

Kim dạ nguyệt minh hà xứ túc

Cửu Nghi vân tận bích sâm si

今夜月明何处宿

九疑云尽碧参差

(Đêm nay trăng sáng nghỉ lại nơi nào

Nơi núi Cửu Nghi mây hết thảy xanh biếc lô nhô)

http://www.bhxu.com/zishici_sygkiyfrczyi/

Câu 71 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Đêm trăng này nghỉ mát phương nao (66) 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 06/7/2021

Previous Post Next Post