Dịch thuật: Khả liên đa thiểu thiết y nhân (84) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

KHẢ LIÊN ĐA THIỂU THIẾT Y NHÂN (84)

可憐多少鐵衣人

Đáng thương bao nhiêu người mặc áo giáp kia 

          Thiết y 鐵衣/ 铁衣: Áo giáp. Thiết y nhân 铁衣人  chỉ chiến sĩ.

          Trong Mộc Lan thi 木兰诗, bài dân ca tự sự trường thiên thời kì Nam bắc triều, cũng là thiên Nhạc phủ thi thuật lại câu chuyện nàng Mộc Lan 木兰giả trai thay cha tòng quân, chinh chiến nơi sa trường, lúc về triều theo công trạng mà phong thưởng, Mộc Lan từ quan về lại quê nhà. Trong bài có đoạn:

Vạn lí phó nhung ki

Quan san độ nhược phi

Sóc khí truyền kim thác

Hàn quang chiếu thiết y

Tướng quân bách chiến tử

Tráng sĩ thập niên quy

万里赴戎机

关山度若飞

朔气传金柝

寒光照铁衣

将军百战死

壮士十年归

(Hành quân vạn dặm ra chiến trường

Vượt muôn trùng núi non quan ải nhanh như bay

Trong khí lạnh phương bắc, truyền tới tiếng gõ cầm canh

Ánh sáng trăng lạnh lẽo chiếu lên chiến bào chiến sĩ

Các tướng sĩ trải qua vô số trận chiến đấu sinh tử

Sau mười năm mới thắng lợi trở về)

http://www.hydcd.com/guwen/gw0019.htm

          Và trong bài Bạch Tuyết ca tống Vũ phán quan quy kinh 白雪歌送武判官归京 của Sầm Tham 岑参có câu:

Tướng quân giác cung bất đắc khống

Đô hộ thiết y lãnh nan trước.

将军角弓不得控都护铁衣冷难

(Lạnh đến mức cung của tướng quân kéo không căng

Lạnh đến nỗi áo giáp của quan Đô hộ khó mà mặc được)

https://baike.baidu.com/item/%E9%93%81%E8%A1%A3/1993926

Câu 84 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Xót người áo giáp bấy lâu (79)

Trong Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

NÃO người áo giáp bấy lâu 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 17/7/2021

Previous Post Next Post